SBF 101

Psikolojiye Giriş

Dersin Adı: SBF 101 Psikolojiye Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Öğretim
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Budak, S. (2005). Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Morris, C. (2002). Psikolojiyi Anlamak (3.Baskı), Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Dersin Amacı Dersin amacı, insanların niçin ve nasıl davrandıklarını incelemektir. Bu yolla, insanın kendini ve başkalarını daha iyi anlamasına yardım etmektir. Bunu yapabilmesi için de, bireyin kendinin ve başkalarının ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini nasıl a
Dersin Özeti

Bu ders, Psikolojinin tanımı, amacı ve yararlarının ortaya konulmasını; davranışın biyolojik temellerinin tanımlanmasını; insanın bilişsel ve kişilik gelişiminin incelenmesini; bireyin ruh sağlığını korumada kullandığı savunma mekanizmalarını; duygularını ve heyecanlarını; insanı harekete geçiren güdüler, ihtiyaçlar ve dürtülerin açıklanmasını; dikkat ve algı yasalarının betimlenmesini; öğrenme, bellek, zeka, çoklu zeka, duygusal zeka konularının incelenmesini ve bireyin davranışları üzerindeki toplumsal etkilerin ortaya konulmasını içermektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

İnsanı çeşitli özellikleriyle tanımak İnsan davranışlarının içsel ve dışsal nedenlerini anlama

Kendini, kişilik özelliklerini tanımak İnsanı harekete geçiren güdüleyicileri öğrenmek

Dikkat ve algı yasalarının davranışlar üzerindeki etkilerini bilmek

Zekânın özelliklerini bilmek ve önemini kavramak

Etkili iletişim becerilerine sahip olmak

Sosyal ortamda bireyin davranışlarını betimleyebilmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Psikoloji bilimin ilgi alanları, amaçları ve araştırma yöntemleri
2. Hafta Araştırmalarda cinsiyet, ırk ve kültür etkenleri, psikolojide etik
3. Hafta Psikolojinin bir bilim alanı olarak gelişmesi
4. Hafta Nöronlar, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi
5. Hafta İç salgı sistemi ve davranış genetiği
6. Hafta Duyusal süreçlerin doğası, görme ve işitme duyuları ve diğer duyular
7. Hafta Duyusal süreçlerin doğası, görme ve işitme duyuları ve diğer duyular
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilinçte doğal değişmeler (düş kurma ve fantezi, uyu ve rüya) ve yapay değişmeler (meditasyon ve hipnoz)
10. Hafta Bilinçte ilaçla ortaya çıkan değişmeler (madde kullanımı, depresanlar ve stimulanlarhalüsinojenler ve mariyuana)
11. Hafta Klasik ve edimsel koşullanma ve ikisinin karşılaştırılması
12. Hafta Bilişsel öğrenme, gözleyerek öğrenme, hayvanlarda bilişsel öğrenme
13. Hafta Görsel ve işitsel bilgilerin belleğe kaydedilmesi nasıl gerçekleşiyor? Kısa ve uzun süreli bellekler (KSB ve USB) nedir? Bu belleklerde kodlama, depolama ve geri getirme nasıl gerçekleşir? Otobiyografik bellek nedir?
14. Hafta Bellekte özel konular: Flaş anılar ve belleğimizi geliştirme yolları, Belleğin biyolojik kökenleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri analitik düşünme ile beraber kullanabilme becerisi, 1 1 3 1 1
PY2) Sağlığı etkileyen unsurları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve yeni teknikler seçme ve uygulama becerisi, 1 1 1 4 1
PY3) Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi, 1 1 1 1 1
PY4) Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlama, kayıt tutma, uygun veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1 1 1 1 1
PY5) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, tıp- sağlık bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni 1 1 3 1 1
PY7) Bilgilerin hızla yenilendiği sağlık alanında yaşam boyu öğrenmenin mutlak gerekliliği bilinci; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, 1 1 3 1 1
PY8) Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olma 1 2 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 10 10 40
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 3 3
Yari Yılsonu sınavı 1 0 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri