SBF 101

Psikolojiye Giriş

Dersin Adı: SBF 101 Psikolojiye Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Öğretim
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mesut Yalçın GÜZEL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Psikolojiye Giriş - Arkadaş Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Psikolojiye Giriş - KAKNÜS Yayınları
Dersin Amacı Psikoloji bilimi ve alt dalları tanıtılarak psikolojinin bir bilim olarak gelişimi ve psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemleri konularında öğrencilerin aydınlatılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Bu derste özet olarak;

Psikoloji bilimi,

Psikoloji biliminin alt dalları

Psikolojinin bir bilim olarak gelişimi

Psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemleri konularında öğrenciler aydınlatılmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1             Psikoloji biliminin farklı alt alanlarını tanımlayabilme

2             Psikoloji biliminde temel olan bilimsel araştırma yöntemlerini kavrama

3             Psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları ve bu yaklaşımların temel sayıltılarını ayrıştırabilme

4             Psikolojideki önemli terim ve olguları günlük yaşantıya uyarlayabilme

5             Psikoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrama ve psikoloji alanındaki çeşitli uygulamalara yönelik etik ilkeleri gözlemleyebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Psikoloji bilimin ilgi alanları, amaçları ve araştırma yöntemleri
2. Hafta Araştırmalarda cinsiyet, ırk ve kültür etkenleri, psikolojide etik
3. Hafta Psikolojinin bir bilim alanı olarak gelişmesi
4. Hafta Nöronlar, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi
5. Hafta İç salgı sistemi ve davranış genetiği
6. Hafta Duyusal süreçlerin doğası, görme ve işitme duyuları ve diğer duyular
7. Hafta Duyusal süreçlerin doğası, görme ve işitme duyuları ve diğer duyular
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bilinçte doğal değişmeler (düş kurma ve fantezi, uyu ve rüya) ve yapay değişmeler (meditasyon ve hipnoz)
10. Hafta Bilinçte ilaçla ortaya çıkan değişmeler (madde kullanımı, depresanlar ve stimulanlarhalüsinojenler ve mariyuana)
11. Hafta Klasik ve edimsel koşullanma ve ikisinin karşılaştırılması
12. Hafta Bilişsel öğrenme, gözleyerek öğrenme, hayvanlarda bilişsel öğrenme
13. Hafta Görsel ve işitsel bilgilerin belleğe kaydedilmesi nasıl gerçekleşiyor? Kısa ve uzun süreli bellekler (KSB ve USB) nedir? Bu belleklerde kodlama, depolama ve geri getirme nasıl gerçekleşir? Otobiyografik bellek nedir?
14. Hafta Bellekte özel konular: Flaş anılar ve belleğimizi geliştirme yolları, Belleğin biyolojik kökenleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 2 3 2 1
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 1 2 4 3
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 2 3 1 2
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 1 1 2 1 1
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 1 2 1 2 1
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 1 2 3 2 2
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 1 2 3 1 1
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 1 2 2 1 3
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 1 1 2 1 2
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 1 3 1 2 1
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1 2 2 1 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri