SBB 456

Futbol Uzmanlığı III

Dersin Adı: SBB 456 Futbol Uzmanlığı III
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Miraç AYVAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı Bompa T., Antrenman Kuramı ve Yönetimi., 1997, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı Muratlı S., Kalyoncu O., Şahin G., Antrenman ve Müsabaka, 2008, Ankara.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, futbolda ısınmanın önemini kavramasını, futbol antrenmanının amaçları, ilkeleri ve çeşitlerinin anlayabilmesini sağlamaktır
Dersin Özeti

Her yaş grubuna yönelik olarak; futbol antrenmanlarında gerçekleştirilen çalışmaları belirli bir düzen içinde planlama yapılabilmesi için gerekli ısınma ve yüklenme yöntemleri konusunda bilgi donanımın sağlanarak uygun antrenman periyodlamalarının yapılabilmesi, genel ve özel öğretim yöntemlerinin verilmesi, müsabaka ve antrenman analizi konusunda bilgilendirilmesi ve yüklenme yöntemlerinin uygulanması ve öğretebilme becerilerinin kazandırılması.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Her yaş grubuna yönelik olarak antrenmanın amaçları , ilkeleri ve çeşitlerini anlayabilme
  2. Futbolda kullanılan yüklenme yöntemlerini anlayabilme ve uygulatabilme
  3. Yaş gruplarına yönelik olarak antrenman planlaması ve periyodlamasını gerçekleştirebilme
  4. Futbolda kullanılan yüklenme yöntemleri konusunda gerekli genel ve özel öğretim yöntemlerini kullanabilme
  5. Yaş gruplarına yönelik olarak bilimsel testleri uygulayarak, gerekli periyotlamaları gerçekleştirebilme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama 14
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Futbol branşına yönelik özel ısınma (teorik) Isınma (pratik)
2. Hafta Futbol antrenmanının amaçları, ilkeleri ve çeşitleri(teorik) Isınma (pratik)
3. Hafta Biyomotor yetilere giriş ve yüklenme yöntemleri (teorik) Yüklenme yöntemleri (pratik) Yüklenme yöntemleri (pratik)
4. Hafta Futbolda yüklenme yöntemler (teorik) Yüklenme yöntemleri(pratik)
5. Hafta Futbolda süratin teorisi (teorik) Futbolda sürat uygulamaları (pratik)
6. Hafta Futbolda süratin teorisi (teorik) Futbolda sürat uygulamaları (pratik)
7. Hafta Futbolda dayanıklılığın teorisi (teorik) Futbolda dayanıklılık uygulamaları (pratik)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Futbolda dayanıklılığın teorisi (teorik) Futbolda dayanıklılık uygulamaları (pratik)
10. Hafta Futbolda kuvvetin teorisi (teorik) Futbolda kuvvet uygulamaları (pratik)
11. Hafta Futbolda kuvvetin teorisi (teorik) Futbolda kuvvet uygulamaları (pratik)
12. Hafta Futbolda koordinatif yetiler (teorik) Futbolda koordinatif yetiler (pratik)
13. Hafta Futbolda antrenman planlaması ve periyodlaması (teorik) Futbolda testler (pratik)
14. Hafta Futbolda antrenman planlaması ve periyodlaması (teorik) Futbolda testler (pratik)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 4 4 4 3 5
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 5 4 5 4
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 4 4 3 4 4
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 4 5 4 3 3
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 5 3 4 3 5
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 4 3 3 4 5
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 5 3 3 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 5 4 5 4 3
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 2 2 4 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 5 3 4 4 4
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 3 5 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 4 56
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 0 10 50
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 7 35
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri