SBB 412

Mezuniyet Tez Çalışması

Dersin Adı: SBB 412 Mezuniyet Tez Çalışması
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet TUNÇKOL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli,Proje
Önerilen Ders Kitabı Nuray ,R. ,Tez nasıl yazılır ( Çev.Şakir Çınkır ) , Anı Yayınları - Karasar , N. , Araştırmalarda Rapor hazırlaması , noberl yayın 2014.21015
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Mezuniyet tezi hazırlanması
Dersin Özeti

Veri toplama araçlarının tasarımı ve geliştirilmesi, araştırma, geçerlik ve güvenirliklerinin test edilmesi. Araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma projesinin planlanması, verilerin toplanması, düzenlenmesi, tablolaştırılması ve gösterimi, araştırma projesinin rapora dönüştürülmesi ve sunumu

Dersin Öğrenim Çıktıları

1                     Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramları tanımlayabilirler.

 

2                       Bilimsel araştırma sürecini sıralayabilirler.

 

3                       Spor alanlarında bir araştırma tasarlayabilirler.

 

4                       Bilimsel araştırmasında verileri toplamayı gerçekleştirebilirler.

 

                   5                      Mezuniyet tez çalışması yazabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama 14
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 60
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Araştırma kavramı
2. Hafta Araştırma Eğitmi
3. Hafta Rapor yazmada önemli hususlar
4. Hafta Rapor format ve raporda uyum
5. Hafta Kaynakların taranması süreci
6. Hafta Raporda kullanılan kaynakların düzeni
7. Hafta Raporda veri toplama süreci
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Verilerin analiz süreci ( SPSS)
10. Hafta Bulgular bölümünün oluşması
11. Hafta Tartışma bölümü formatı
12. Hafta Sonuç bölümü formatı
13. Hafta Bitirme tezi sunum formatı
14. Hafta Bitirme tezi sunumlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 4 5 4 3 5
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 5 1 4 2 4
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 4 4 4 3 5
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 4 5 3 5 5
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 4 5 3 4 4
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 4 5 3 3 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 5 3 4 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 4 5 4 4 4
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 4 3 4 3
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 5 4 4 4 3
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 1 0 11 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 0 8 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 0 6 18
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri