SBB 401

İstatistik ve Araştırma Teknikleri

Dersin Adı: SBB 401 İstatistik ve Araştırma Teknikleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet TUNÇKOL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli,Proje
Önerilen Ders Kitabı Kaptan.S.,Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri,Bilim Yayınevi 2000 Karasar,N.,Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınevi 2015 Büyüköztürk,Ş.,Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı,Pegem,2017
Yardımcı Ders Kitabı Kaptan, S. 1998; Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset Tesisleri, Ankara Çepni, S. 2009; Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Üç Yol Kültür Merkezi, Gel.4. baskı, Trabzon
Dersin Amacı Temel kavramlar,Araştırma Metotları ve İstatistiki Bilgileri öğretmek.
Dersin Özeti

Bilimsel araştırma süreçlerinin aşamalarını uygulama, örneklem, veri toplama teknikleri, spor alanında araştırma konuları, veri toplama, analiz etme ve raporlaştırma.

Dersin Öğrenim Çıktıları

 1                     Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramları tanımlayabilirler.

 

2                       Bilimsel araştırma sürecini sıralayabilirler.

 

 3                        Spor ve eğitim alanlarında bir araştırma tasarlayabilirler.

 

4                       Bilimsel araştırma sürecinde verileri toplamayı gerçekleştirebilirler.

 

                   5                       Bilimsel ahlak kurallarını bilir ve bilimsel çalışmanın raporunu yazabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilimin tanımı ve sınıflandırılma.
2. Hafta Bilim ve Araştıtmada Aranan Özellikler
3. Hafta Bilgi Edinme Yolları, Bilimsel Yöntemin işleyişi
4. Hafta Araştırma Çeşit ve Yöntemleri
5. Hafta Denence, Sayıltı, Metodoloji, Veri Değişken
6. Hafta Evren ve örneklem Örnekleme Teknikleri
7. Hafta Araştırma Önerisi (Format-İçerik)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Veri Kaynakları Veri edinme Araçları
10. Hafta Verilerin Çözümlenmesi ve yorumlanması
11. Hafta İstatistik ve İstatistiki Yöntemler
12. Hafta Spor Bilimler için istatistik Proğramı (SPSS) öğretimi
13. Hafta Bilimsel Çalışmaların Sunulması
14. Hafta Bilimsel araştırmalarda Etik
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 2 4 3 5 4
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 3 3 1 3
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 3 3 3 5 4
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 5 2 3 5 5
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 1 4 3 4 2
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 3 1 3 3 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 5 3 1 2
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 4 3 3 3 2
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 2 4 1 4 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 1 5 2 3 4
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 5 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 11 10 21
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 0 10 50
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 10 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri