SBB 311

Spor Serbest Zaman Sosyolojisi

Dersin Adı: SBB 311 Spor Serbest Zaman Sosyolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Miraç AYVAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı Spor Sosyolojisi. Ayhan DEVER, Siyasal Kitabevi.
Yardımcı Ders Kitabı Sosyoloji ve Spor A.Azmi YETİM Morpa Kültür Yayınları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; sosyoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri, ve kuramları tanımasını, sosyolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenmesini ve sportif olgu ve olayları yorumlamada sosyoloji biliminden yararlanmayı öğretmektir.
Dersin Özeti

Sosyoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, toplumsal bir olgu olarak spor, spor ve toplumsal kurumlar, spor sosyolojisinde araştırma yöntemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Sosyoloji biliminin doğasını anlayabilme ve sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme

2.Sosyoloji biliminin tarihçesini listeleyebilme

3.Toplumsal bir olgu olarak sporu tanıyabilme

4.Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme

 

5.Sosyolojinin temel kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2. Hafta Sosyoloji bilimi Temel kuramlar disiplinler
3. Hafta Toplumsal bir olgu olarak spora tarihine bir bakış
4. Hafta Spor ve Sosyalleşme
5. Hafta Modern Sosyolojinin Doğuşu
6. Hafta Türkiye`de Sosyolojinin Gelişimi
7. Hafta Türkiye`de Sosyolojinin Gelişimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sosyoloji ve Eğitim
10. Hafta Sosyoloji ve Eğitim
11. Hafta Temel Sosyal Kurumlar
12. Hafta Temel Sosyal Kurumlar
13. Hafta Serbest Zaman Sosyolojisi
14. Hafta Serbest Zaman Sosyolojisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 4 5 5 5 4
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 5 4 3 5
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 4 5 5 5 4
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 4 3 3 4 3
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 4 5 5 3 5
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 3 4 5 5 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 3 3 3 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 3 4 4 5 3
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 4 4 4 5 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 4 4 5 3 4
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 3 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 7 7
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 7 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri