SBB 308

Sporda Beceri Öğrenimi

Dersin Adı: SBB 308 Sporda Beceri Öğrenimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Miraç AYVAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli,Proje
Önerilen Ders Kitabı Gökmen, H.; Karagül, T., ve Aşçı, F. H. 1995; Psikomotor Gelişim. Ankara: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Haywood, K. M. 1986; Life Span Motor Development. Champaign, Illinois: Human Kinetics. Kasap, H. 1999; Spor Becerilerin Öğrenme ve Performansında Transfer Etkisi. Beyaz Yayınları.
Dersin Amacı Sporda beceri öğrenimi kavramını incelemek, Sporda beceri öğrenimini etkileyen faktörleri tartışmak ve etkili bir beceri öğrenimi için öneriler geliştirmektir.
Dersin Özeti

Sporda Beceri Öğrenimi ile ilgili temel kavramlar, Motor Gelişimin sporda beceri öğrenimi ile ilişkisi, Sporda beceri öğrenimini oluşturan konuları, Spor becerilerinin öğretilmesinde izlecek yol ve prensipleri öğrenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1                       Beceri öğrenmeyi etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

2                       Becerilerin ölçülmesini yapabilirler.

3                       Spor beceri testlerini uygulayabilirler.

4                       Takım sporlarında örnek beceriler uygulayabilirler.

5                       Motor gelişimle sporda beceri ilişkisini karşılaştırabilir.

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama 14
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hareket ve Becerinin Tanımı,Beceri çeşitleri
2. Hafta Beceri ve Öğrenme
3. Hafta Motor Gelişimin Beceri Öğretimi İle İlişkisi
4. Hafta Beceri Öğreniminde Algı
5. Hafta Bellek: Hatırlama ve Unutma
6. Hafta Beceri Öğreniminde Sinir Sisteminin Önemi
7. Hafta Motor Programlar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Beceri Öğreniminde Geri Dönüt Verme
10. Hafta Beceri Öğreniminde Duyumsal Yardımlar
11. Hafta Beceri Alıştırmalarının Nitelik,Nicelik ve Zamansal Yönleri
12. Hafta Becerilerin Transferi
13. Hafta Reaksiyon Zamanı
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 5 3 5 4 4
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 4 4 4 4
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 4 4 4 4 3
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 3 4 3 4 3
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 4 4 4 3 4
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 3 4 3 3 3
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 3 3 4 2 2
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 5 5 5 5 5
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 2 4 3 3 3
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 3 5 4 3 4
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 1 0 11 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 0 12 36
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 0 10 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri