SBB 307

Türk Halk Bilimi ve Oyunları

Dersin Adı: SBB 307 Türk Halk Bilimi ve Oyunları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Ritim Eğitimi ve Dans I dersini almış olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Orhan DEĞER
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli,Proje
Önerilen Ders Kitabı Baykurt, Ş., (1997). Anadolu Kültürleri ve Türk Halk Dansları. Ankara: Yeni doğuş Yayınevi. Su, R., (1994). Türk Halk Oyunları. Ankara: Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Gen. Müd. Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Boratav, P.N., (2003). 100 Soruda Türk Halk Bilimi I-II. İstanbul: Koç Kültür Sanat ve Tanıtım Hizmetleri.
Dersin Amacı Türkiye`de çeşitli yörelerden halk dansları adımlama tekniklerini ve öğretim yöntemini kavratmak
Dersin Özeti

Türk kültürüne ait yöresel oyunları, müzikleri ve kostümleri tanımlayabilir. Türk halk oyunları ile ilgili koreografiler hazırlayabilir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)   Halk bilimine ait temel kavramları bilir, yörelere ait müzik ve kostümleri tanır ve açıklar.

2)   Ege yöresi oyunlarından Harmandalı oyununu oynar.

3)   Horon oyunlarından Trabzon horon kurma oyununu oynar.

4)   Halay oyunlarından Adıyaman yöresi oyunlarını oynar.

       5)   Türk Halk oyunları ile ilgili koreografiler hazırlar..

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama 14
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse hazırlık.
2. Hafta Halk Bilimi Hakkında Temel Kavramlar
3. Hafta Genel Müzik Bilgisi
4. Hafta Genel Dans ve Sahne Bilgisi
5. Hafta Güneydoğu Anadolu Yöresi Oyunları - Halay
6. Hafta Güneydoğu Anadolu Yöresi Oyunları - Halay
7. Hafta Güneydoğu Anadolu Yöresi Oyunları - Halay
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ege Yöresi Oyunları - Zeybek
10. Hafta Ege Yöresi Oyunları - Zeybek
11. Hafta Ege Yöresi Oyunları - Zeybek
12. Hafta Karadeniz Yöresi Oyunları - Horon
13. Hafta Karadeniz Yöresi Oyunları - Horon
14. Hafta Karadeniz Yöresi Oyunları - Horon
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 4 5 5 5 4
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 5 4 3 5
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 4 5 5 5 4
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 4 2 3 4 2
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 4 5 5 5 4
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 4 5 4 3 5
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 5 5 5 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 4 2 3 4 2
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 4 5 5 5 4
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 4 5 4 3 5
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 2 3 4 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri