SBB 304

Eğitsel Oyunlar

Dersin Adı: SBB 304 Eğitsel Oyunlar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. A. Gökçe GAYRETLİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı Hazar, M. 1998; Eğitsel Oyunlar. Tütibay Basımevi, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı 1-Çoban B. 2006; Ortaöğretimde ve Üniversitelerde Eğitsel Oyunlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 2-Topkaya İ. 2004; Oyun, Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminin Eğitsel Temelleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Dersin Amacı Eğitsel oyunlar yoluyla sporcuların fiziksel ve psikomotor, zihin ve dil, sosyal ve duygusal yönden gelişmelerini sağlayabilme becerilerini uygulama ve teorik olarak kazanabilme.
Dersin Özeti

Beden Eğitiminin Tanımı; Hedef ve Amacı; Oyunun Önemi ve Öğretiminin Amacı; Tarihsel Gelişimi; Oyun Seçimi ve Öğretimi; Oyunlarda Yerleşme, Başlama, Hareket Şekilleri, Planlama, Uygulama ve Disiplin; Oyunun Fiziksel, Psikomotor, Sosyal, Duygusal, Zihin ve Dil Gelişimine Olan Etkileri; Eğitsel Oyunların Gruplandırılması; Uygulama Alanlarına, Oyuncu Durumlarına, Araçlarına, Gelişim Alanlarına, Yerleşme Düzenine; Amaçlarına Göre Oyunlar; Öğretmenin Oyunda Dikkat Edeceği Noktalar; Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminde Oyun; Oyunlarda Güvenliğin Sağlanması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Beden eğitiminde oyunun etkilerini özetleyebilirler.

 

2.   Beden eğitiminde oyunların sınıflandırılmasını tanımlayabilirler.

 

3.   Eğitsel oyunları sınıflandırılmasını değerlendirebilirler.

 

4.   Bireysel ve grup oyunları sergileyebilirler.

 

5.   Sınıf içi ve sınıf dışı oynanan oyunları sergileyebilirler.

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama 14
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Beden Eğitiminin Tanımı; Hedef ve Amacı
2. Hafta Oyunun Önemi ve Öğretiminin Amacı
3. Hafta Tarihsel Gelişimi
4. Hafta Oyun Seçimi ve Öğretimi
5. Hafta Oyunlarda Yerleşme, Başlama
6. Hafta Oyunlarda Hareket Şekilleri, Planlama, Uygulama ve Disiplin.
7. Hafta Oyunun Fiziksel, Psikomotor, Sosyal, Duygusal, Zihin ve Dil Gelişimine Olan Etkileri.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Eğitsel Oyunların Gruplandırılması
10. Hafta Uygulama Alanlarına, Oyuncu Durumlarına, Araçlarına Göre Oyunlar
11. Hafta Gelişim Alanlarına, Yerleşme Düzenine, Amaçlarına Göre Oyunlar
12. Hafta Öğretmenin Oyunda Dikkat Edeceği Noktalar
13. Hafta Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminde Oyun
14. Hafta Oyunlarda Güvenliğin Sağlanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 4 4 4 3 5
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 3 3 4 4
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 4 3 4 4 3
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 4 3 4 4 3
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 3 3 4 3 3
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 4 4 3 3 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 4 4 5 5
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 4 4 4 3 5
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 4 4 4 3
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 3 5 3 4 5
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 3 4 4 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 0 10 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 10 40
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri