SBB 303

Beden Eğitimi ve Spor Tarihi

Dersin Adı: SBB 303 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doc.Dr. H. Mehmet TUNÇKOL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı Yıldız, D. (1979) Türk Spor Tarihi. Eko Matbası, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Alpman, C-(1972) Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi.İstanbul Erdemli A.(1996)İnsan, Spor ve Olimpizm.İstanbul Karaküçük S.(1988) Olimpiyat Oyunları.Ankara Koryürek,C.(1996)Olimpiyat Tarihi.İstanbul
Dersin Amacı Farklı çağlarda sporun ve olimpiyatların temel özellikleri incelenecektir.
Dersin Özeti

Sporun tarihsel gelişimi, İlk çağlarda spor, orta çağlarda spor,yeni ve yakın çağlarda spor,dünya sporunun tarihsel gelişimi, Türk tarihinde spor, Olimpiyat felsefesi, geçmişten günümüze olimpiyatlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      İlk çağlarda sporu açıklayabilecek ve analiz edebilecektir.

2.      Orta çağlarda halk tabakasının ve köylülerin vücut alıştırmalarını açıklayabilecek ve analiz edebilecektir.

3.      Yeni ve yakın çağlarda sporu, dünya sporunun tarihsel gelişimini ifade edebilecektir.

4.      Türk tarihinde spor hakkında gelişmeleri açıklayabilecektir.

5.      Olimpiyat felsefesini, geçmişten günümüze olimpiyatları analiz edebilecektir ve yorumlayabilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dünya sporunun tarihsel gelişimi: ilk çağlarda spor; Sümerler, Asur Babiller, etiler
2. Hafta Mısırlılar, Yahudiler, İranlılar, Çinliler ve Hintlilerde spor
3. Hafta Yunanlılar ,Romalılar
4. Hafta Orta çağda spor; şövalyelik kurumu, orta çağlarda halk tabakasının vücut alıştırmaları
5. Hafta Orta çağlarda köylü tabakasının vücut alıştırmaları
6. Hafta Yeni ve yakın çağlarda spor
7. Hafta Hümanizm akımı ve yeniçağların doğuşu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Soylu kişi akademilerinde beden eğitimi ve spor
10. Hafta Almanya’da halk cimnastiğinin kuruluşu, İsveç cimnastiği
11. Hafta İngiltere`de sporun gelişmesi
12. Hafta Eski Türklerde spor
13. Hafta Cumhuriyet öncesi ve sonrası spor
14. Hafta Olimpiyatlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 5 4 5 5 4
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 5 4 4 4 4
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 4 4 3 3 4
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 3 4 3 4 4
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 5 4 4 5 4
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 3 4 3 3 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 5 4 4 4 3
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 4 4 3 3 4
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 3 4 3 3 4
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 5 4 4 4 5
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 2 0 7 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 10 40
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri