SBB 302

Etkili İletişim Becerileri

Dersin Adı: SBB 302 Etkili İletişim Becerileri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Samet ZENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı Gürüz,D.2008; Kişilerarası İletişim. Nobel Yayınları, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Kocayörük,E. 2012; Etkili İletişim Becerileri. Kriter Yayınevi, İstanbul
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini kazandırmaya yönelik kişiler arası ve kişi içi iletişim süreçlerini, iletişim çatışmalarını, problem çözme becerilerini kavratmak, kültür ve iletişim etkileşimini açıklamak, psiko-linguistik yapılar ve iletişim hakkında bilgi vermek ve onların empatik düşünme becerileri geliştirmektir. (k
Dersin Özeti

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb. ) , iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-     İletişimin tanımını yapar, iletişim süreci ve öğelerini açıklayabilirler.

2-     Etkili iletişimde dinleme ve geri bildirim mekanizmalarına örnekler verebilirler.

3-     İletişim modellerini yordayabilirler.

4-     İletişimi engelleyen faktörleri tespit edebilirler.

5-    İletişimde sen dili, ben dili kavramlarını algılayabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İletişim tanımı,iletişim sürecine ilişkin temel kavramlar
2. Hafta İletişim türleri, İletişim süreci ve öğeleri
3. Hafta İletişim becerisi, İletişim modelleri ve teorileri
4. Hafta İletişimin amacı ve önemi
5. Hafta Kişilerarası iletişim kavramı,Kişilerarası iletişim süreci ve unsurları
6. Hafta Kişilerarası iletişim yaklaşımları, Kişilerarası iletişim varsayımları
7. Hafta Kişilerarası iletişim fonksiyonları, Kişilerarası iletişim teorileri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sözlü İletişim Kavramı, Sözsüz (Görsel) İletişim kavramı
10. Hafta Teknolojik Araçlarla İletişim, İletişimin Amacı, İletişimin Önemi
11. Hafta Algılama kapasitesinin iletişimdeki önemi ve rolü,İletişimde engeller
12. Hafta Etkili Mesaj Gönderme, “Sen Dili”, “Ben Dili”
13. Hafta Etkin Dinleme, Etkin İletişim için Öneriler, Beden Dilinin Öğeleri
14. Hafta Sınıf içi iletişim uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 4 5 3 5 4
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 5 4 5 5 4
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 3 3 4 3 3
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 4 4 4 3 3
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 3 4 4 4 5
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 5 4 5 5 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 3 4 5 3 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 3 2 3 4 3
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 5 4 5 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 4 5 5 4 5
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 3 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 2 0 12 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 0 10 30
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri