SBB 301

Atletizm

Dersin Adı: SBB 301 Atletizm
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Spor bilimlerine giriş dersini almış olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Murat TÜRKAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı İşler,M.1997;Atletizm,TUTİBAY Yayınları,ANKARA Demir,M.2005;Atletizm,NOBEL Yayınları,ANKARA
Yardımcı Ders Kitabı Keten,A.2005;Atletizmde Yönetim ve Organizasyon,MORPA Yayınları,İSTANBUL
Dersin Amacı Atletizmin tarihçesini incelemek, atletizm dallarını kavramlaştırmak, atletizm içeriğinde yer alan orta ve uzun mesafe koşularını, anaerobik ve aerobik dayanıklılık çalışmalarını, gülle atma tekniğine yönelik çalışmalarını, uzun atlama çalışmalarına yönelik alıştırma örneklerini kavrayabilecektir.
Dersin Özeti

Uzun Mesafe KoşuTekniği, Çıkış tekniği, Koşu mesafeleri; Kısa Mesafe Koşuları : Reaksiyon çalışmaları, Koşu tekniği, Çıkış şekilleri, İyi bir çıkışın özellikleri, Sürat ve devamlılık kazandırıcı alıştırmalar; Uzun Atlama: Hız alma koşusu, Koşu kontrolü, Adımlama, Asılma tekniğinin öğretimi, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar; Yüksek Atlama: Hız alma koşusu, Sıçrama, Atlama tekniklerine yönelik alıştırmalar; Gülle Atma: Kayarak, Dönerek atma, Tekniği kazandırıcı alıştırmalar; Disk Atma: Disk atma teknikleri, Tekniği kazandırıcı alıştırmalar. Engelli Koşular: Engel koşu tekniği, Engeller arası koşu, Ritm, Sprint, Teknik geliştirici alıştırmalar; Bayrak Koşuları: Bayrak değiştirme teknikleri, Bölgesi, Tekniğe hazırlayıcı, Geliştirici alıştırmalar; Üç Adım Atlama: Atlama teknikleri, Adım ritmi, Adım alma, Atlama, Tekniğe hazırlayıcı, Geliştirici alıştırmalar; Sırıkla Yüksek Atlama: Sırık tutuşu, Taşıma, Sürme, Saplama, Hız alma koşusu, Sıçrama, Salınım, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar; Cirit Atma: Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, Ritm, Atış pozisyonu, Hız alma koşusu alıştırmaları; Çekiç Atma: Çekicin tutuluşu, Başlama durumu, Kol çevirme, Dönüşler, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar ile değerlendirebilecektir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1                       Atletizme yönelik temel bilgileri irdeleyebilirler. Türkiye'de atletizmin gelişimini tartışabilirler.

2                       Atletizm içeriğinde yer alan dalları irdeleyebilirler.

3                       Genel aerobik ve anaerobik dayanıklılık çalışmalarını uygulayabilirler

4                       Orta ve uzun mesafe koşularını yorumlayabilirler.

5                       Gülle atma tekniğine yönelik temel hareket becerilerini uygulayabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama 14
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Atletizme yönelik temel bilgiler
2. Hafta Türkiye`de ve Dünya’da atletizmin gelişimi
3. Hafta Atletizm içeriğinde yer alan dallar
4. Hafta Atletizm dallarından koşu türleri
5. Hafta Atletizm dallarından koşu türlerine yönelik hareket becerileri
6. Hafta Genel aerobik dayanıklılık
7. Hafta Aerobik ve anaerobik dayanıklılık çalışmaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Aerobik ve anaerobik dayanıklılık çalışmaları
10. Hafta Atletizmde atma türleri
11. Hafta Atma türlerine yönelik hareket becerileri
12. Hafta Atma türlerine yönelik alıştırmalar
13. Hafta Atletizmde atlama türleri
14. Hafta Atlama türlerine yönelik alıştırmalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 4 5 4 3 5
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 5 3 4 5
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 4 3 4 4 4
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 5 4 5 4 4
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 3 4 4 5 3
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 4 5 4 3 5
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 5 3 4 5
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 4 3 4 4 4
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 4 5 4 4
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 3 4 4 5 3
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 5 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 0 8 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 0 2 28
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 0 6 18
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri