SBB 208

Doğa Sporları

Dersin Adı: SBB 208 Doğa Sporları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Spor bilimlerine giriş dersini almış olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Miraç AYVAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı Karaca,F.2008; Uluslararası Oryantiring Kuralları, Gün Yayınları, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Graydon,Hanson, (Çeviren, Tunç Fındık) Dağcılık- Zirvelerin Özgürlüğü. Homer Kitapevi.2005.İstanbul
Dersin Amacı Öğrencilerin öngörülerini artırmak, hayata dair hedeflere ulaşma yolarını geliştirmek, doğa bilincini aşılamak, konsantrasyonu sağlamak, zamanı kullanmak olarak ifade edilebilir.
Dersin Özeti

Tanımı, Dünyada ve Türkiye'deki tarihi gelişimi, branşlara göre yapılış şekilleri, kuralları, uygulama aşamaları.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1                    oryantiriğin Dünyada ve Türkiye deki gelişimini irdeleyebilirler.

2                    oryantiriğin uygulanış biçimini ayrıntılı olarak sorgulayabilirler.

3                    doğa koşullarının bölgesel özelliklerine göre farklılık taşıdığını örnekler ile açıklayabilirler.

4                    üç boyutlu düşünmeyi tanımlayabilir.

5                    zamanı kullanmayı öğrenir ve doğru hedeflere gitmeyi alglılar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Oryantiriğin tarihsel gelişimi
2. Hafta Oryantiring türleri ve oryantiring için gerekli olanlar
3. Hafta Oryantiring temel kuralları
4. Hafta Oryantiring haritasında kullaılan semboller
5. Hafta Oryantiring haritasında kullaılan semboller
6. Hafta Oryantiring hedef bilgi kartı
7. Hafta Oryantiring hedef bilgi kartı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Oryantiring teknikleri ( Salon çalışması)
10. Hafta Oryantiring teknikleri ( Salon çalışması)
11. Hafta Oryantiring teknikleri ( Kazık Traversi oryantiring çalışması)
12. Hafta Hat Oryantiriği
13. Hafta Arazi (kaba)oryantiriği
14. Hafta Arazi (kaba)oryantiriği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 3 5 4 3 4
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 5 3 4 3
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 4 5 3 3 4
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 4 5 3 3 4
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 5 3 3 4 5
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 3 4 3 5 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 5 3 4 3 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 5 3 5 4 3
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 4 3 4 3 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 4 3 5 4 5
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 5 3 4 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 48
Uygulamalı Ders 14 1 4 70
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 2 2 48
Kısa Sınavlar 1 1 1 2
Ara Sınavlar 1 2 2 4
Yari Yılsonu sınavı 1 4 4 8
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri