SBB 207

Liderlik Becerileri

Dersin Adı: SBB 207 Liderlik Becerileri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Spor bilimlerine giriş dersini almış veya alıyor olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Miraç AYVAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Leadership in Organization/ Gary A. Yukl/ 2013/Prentice Hall, 8thE
Yardımcı Ders Kitabı Global leadership : the next generation / Marshall Goldsmith, [et al.]/2003/Upper Saddle River, NJ : FT/Prentice Hall.
Dersin Amacı Lider davranışlarının incelenerek liderlik modellerinin uygulamadaki Etkinliğini kavrama, liderlik kuramlarını inceleyerek etkin liderlik modelleri geliştirme ve ihtiyaç duyulan liderlik modelini nedenleriyle analiz edebilme
Dersin Özeti

Liderlerin örgüt için önemi ve örgütsel etkinlikteki rolleri, Lider modelleri, liderlik kuramları, çağımızdaki liderlik yaklaşımları ve liderlerin örgütsel değişimdeki yeri 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Lider yönetici farkını öğrenme

2-Liderliğin önemini ve örgütteki rolünü kavrama

3-Etkin ve etkin olmayan liderlik davranışlarını analiz edebilme

4-Liderlikteki kuramsal gelişmelerden yararlanarak günümüz lider modelini

tartışma

5-Örgütsel değişimde lider rolünün etkilerini kavrama

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Spor Yönetimine Giriş
2. Hafta Spor Yönetimi alanındaki mesleksel tanımlar
3. Hafta Spor Yöneticisi kimdir?
4. Hafta Spor Yöneticiliği Mesleki hazırlık alanı, Spor Organizasyonunu Planlanmasını
5. Hafta Grup normları ve iletişim
6. Hafta Grup dinamiği için metotlar
7. Hafta Grup dinamiğiningeliştirilmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sporda Pazarlama
10. Hafta Spor Kültürü
11. Hafta Stratejik Yönetim
12. Hafta Kriz Yönetimi
13. Hafta liderlik
14. Hafta liderlik
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 2 4 3 5 2
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 1 4 3 5
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 3 4 5 3 3
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 4 3 2 5 4
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 4 5 3 4 5
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 3 4 5 4 5
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 3 5 3 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 4 4 5 3 4
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 3 4 5 3 3
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 4 5 3 4 3
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 5 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 1 4
Kısa Sınavlar 1 2 1 3
Ara Sınavlar 1 5 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 5 2 7
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri