SBB 205

Antrenman Bilgisi

Dersin Adı: SBB 205 Antrenman Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Spor Bilimlerine Giriş almış veya alıyor olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Miraç AYVAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı Rushall, B. S and Pyke, F. S. 1996; Training for Sports and Fitness. Australya pty ltd
Yardımcı Ders Kitabı Bompa, T. O. 2000; Total Training for Young champions, Canada: Human Kinetics
Dersin Amacı Antrenman kuram ve yöntemlerini oluşturan dinamikleri kavrayabilme, bu süreçleri organize edebilme.
Dersin Özeti

Antrenman Bilgisinin Önemi ve Tarihsel Gelişimi; Antrenman Terminolojisi; Antrenman İlkeleri: Özel olma ilkesi, Aşırı yüklenme ilkesi, Geriye dönüş ilkesi; Yüklenme ve Uyum: Akut uyum, Kronik uyum, Süper kompanzasyon; Yüklenme ve Kalp Atım Sayısı İlişkisi: Aerobik yüklenme, Anaerobik yüklenme; Kondisyonel Özelliklerin Teori ve Metodolojisi: Kuvvetin Teori ve Metodolojisi: Süratin teori ve metodolojisi, Dayanıklılığın teori ve metodolojisi, Hareketliliğin teori ve metodolojisi; Yükseltide Antrenman.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Antrenmanın teori ve metodolojisini özetleyebilirler.

2-Antrenmanın özel olma ve aşırı yükleme ilkelerini tartışabilirler.

3-kalp atışı ile yüklenme arasındaki ilişkiyi değerlendirebilirler

4-kuvvet ve sürat antrenmanının teori ve metodolojisini tanımlayabilirler.

5-dayanıklılık antrenmanının teori ve metodolojisini tanımlayabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama 14 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Antrenman Kavramı ve temel ilkeleri, Antrenmanın organizma üzerine etkisi.
2. Hafta Temel Motorik özellikler(Kuvvet, dayanıklılık, sürat)
3. Hafta Temel Motorik özellikler(hareketlilik, beceri)
4. Hafta Yüklenme ve temel ilkeleri
5. Hafta Antrenman Planlaması
6. Hafta Sporda Testler
7. Hafta Sporda Gözlem ve Değerlendirme
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Sporda Yetenek seçimi ve temel ilkeleri
10. Hafta Sporda ısınma
11. Hafta Sporda doping
12. Hafta Çocuk ve Gençlerde spor
13. Hafta Kadın ve spor
14. Hafta Yaşlılarda spor
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 2 3 5 3 4
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 5 2 3 3 4
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 4 3 3 4 4
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 4 4 3 2 5
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 4 4 5 3 5
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 4 3 4 4 3
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 3 4 5 2 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 4 2 3 3 3
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 4 3 3 4 4
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 3 3 3 4 3
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 5 4 4 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 14 0 2 24
Ödevler 1 0 2 2
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 0 2 28
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri