SBB 203

Motor Gelişim ve Öğrenme

Dersin Adı: SBB 203 Motor Gelişim ve Öğrenme
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Spor Bilimlerine Giriş almış veya alıyor olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr. Elmar HÜSEYİNOV
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı Özer, K. ve Özer, D.S. (2005) Çocuklarda Psikomotor Gelişim, Nobel Yayın, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Erden,M. ve Akman, Y. (2011) Eğitim Psikolojisi,Arkadaş Yayınevi, Ankara
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere; bireyin doğum öncesi dönemden başlayarak yaşam boyu süren, harekete ilişkin davranışlarında oluşan değişimleri inceleyen psikomotor gelişimi ve temel ilkelerini öğretme, gelişim modellerini inceleme ve kuramcıları tanıtma, gelişim dönemlerini öğrenerek öğretmenlik yaptıkları zaman bireylere hangi aşamada nasıl bir öğretme st
Dersin Özeti

Çocuk gelişimi
Farklı cinsiyetlerdeki özellikler
Gelişim bozuklukları
Kas sinir koordinasyonu

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Genel gelişim ilkelerini kavrayabilme

2-Çocuk gelişim modellerini öğrenebilme ve ayırt edebilme

3-Gelişim kuramcılarını tanıma ve kuramlarını kavrayabilme

4-Motor gelişimin ilkelerini ve bunları etkileyen faktörleri tanıyabilme ve çocukların fiziksel uygunluk durumlarını ve algısal motor yeteneklerinin farkına varabilme

5-Hareket dönemlerini bu dönemlere uygun davranışları kavrayabilme ve  psikomotor öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini kavrayabilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gelişimle İlgili Temel Kavramlar
2. Hafta Çocuk gelişim modelleri Freud`un psikalanatik ve psikoseksüel kuramları, Erikson un psikososyal kuramı
3. Hafta Çocuk gelişim modelleri Piaget` nin bilişsel gelişim kuramı, Robert Havıghurst`ün Gelişim Kuramı Arnold Gesell in Olgunlaşma Kuramı Albert Bandura nın Toplumsal Öğrenme Kuramı
4. Hafta Motor gelişimin ilkeleri
5. Hafta Motor gelişimi etkileyen faktörler
6. Hafta Yaşlara göre büyüme ve gelişimle ilgili önemli etmenler
7. Hafta Motor gelişim dönemleri Refleksif hareketler dönemi, İlkel hareketler dönemi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Motor gelişim dönemleri -Temel hareketler dönemi
10. Hafta Motor gelişim dönemleri -Sporla ilişkili hareketler dönemi
11. Hafta Çocuklarda fiziksel uygunluk
12. Hafta Çocukların algısal motor yetenekleri
13. Hafta Benlik gelişimi
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 2 3 3 5 4
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 4 3 3 3
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 5 3 3 4 4
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 4 4 4 5 4
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 3 4 3 2 3
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 3 4 3 4 2
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 2 3 4 5
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 4 4 3 4 3
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 3 4 2 4 3
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 4 3 4 4 3
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 0 3 30
Kısa Sınavlar 1 0 2 2
Ara Sınavlar 1 0 2 2
Yari Yılsonu sınavı 1 0 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri