SBB 202

Spor Tesisi ve İşletme Yönetimi

Dersin Adı: SBB 202 Spor Tesisi ve İşletme Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Spor bilimlerine giriş dersini alıyor veya almış olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Samet ZENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı Katırcı, H. (2012). Spor Tesis İşletmesi ve Saha Malzeme Bilgisi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Brooks CM. Sports Marketing Competitive Strategies for Sports. New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1994
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sporun ulusal ve uluslar arası amaçlara ulaşabilmesindeki temel unsurlarından biri olan ve spor faaliyetlerinin yapıldığı spor tesislerinin planlanması, tasarım ve yapımındaki esasları, işletme şartları ve özelliklerini öğretmektir.
Dersin Özeti

Spor tesisleriyle ilgili kavramlarını tanımlar, Spor tesis işletmelerinin tarihsel gelişimini değerlendirir, Türkiye’ deki spor tesis işletmelerinin faaliyete geçme sürecini bilir, Spor tesis yöneticisinin sahip olması gereken becerileri bilir, Spor tesisi işletmelerinde yönetim süreci fonksiyonlarını bilir ve bir organizasyon sürecini oluşturabilir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Spor tesisi, spor işletmesi ve spor tesis işletmesi kavramlarını tanımlayıp, spor tesislerini sınıflandirebilecektir

2. Spor tesis işletmelerinin tarihsel gelişimini değerlendirebilecektir.

3. Spor tesis yöneticisinin sahip olması gereken becerileri tartışabilecek bilgi ve beceriye sahip olabilir.

4. Türkiye’ deki spor tesis işletmelerinin faaliyete geçme sürecini bilir, spor tesis işletmelerine kuruluş yeri kararını etkileyen faktörleri değerlendirebilir.

5. Spor tesisi işletmelerinde yönetim süreci fonksiyonlarını bilir, organizasyon sürecini nasıl oluştuğunu analiz edebilir, misyon,vizyon,hedef,amaç kavramlarını tanımlayabilir.

 

                

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Spor tesisi kavramı
2. Hafta Spor tesislerin sınıflandırılması
3. Hafta Spor tesis işletmesi kavramı
4. Hafta Spor tesis işletmelerinin tarihsel gelişimi
5. Hafta Spor tesis yöneticisinde bulunması gereken beceriler
6. Hafta Spor tesis işletmelerinin amaçları ve özellikleri
7. Hafta Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenleri ve kuruluş aşamaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Spor tesis işletmelerinde kuruluş yerini etkileyen faktörler
10. Hafta Spor tesis işletmelerinde iş planı ve iş planı hazırlama
11. Hafta Spor tesis işletmelerinde yönetim ve organizasyon
12. Hafta Spor tesis işletmelerinde yönetim süreci
13. Hafta Spor tesis işletmelerinde planlama
14. Hafta Spor tesis işletmelerinde organizasyon
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 4 3 3 5 5
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 4 4 4 3
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 4 4 3 4 3
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 4 5 3 2 5
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 3 4 3 3 4
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 4 5 4 4 5
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 3 3 4 3 3
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 3 5 4 4 5
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 2 2 3 3 3
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 3 3 2 1 2
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 5 4 5 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 2 2 56
Kısa Sınavlar 1 0 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2 4
Yari Yılsonu sınavı 1 2 2 4
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri