SBB 201

Sporcu Sağlığı ve İlk Yardım

Dersin Adı: SBB 201 Sporcu Sağlığı ve İlk Yardım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Spor Bilimlerine Giriş almış veya alıyor olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Hakan USTA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Seyahi, A. Öztora, S. 1999; İlkyardım El Kitabı, İnkılap Yayınevi, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Kambir, O. 2001; Sporda Sağlık Bilinci ve İlkyardım, Ekin Yayınevi, Bursa
Dersin Amacı Okullarda ve günlük hayatta öğrencilerin hijyenik koşulları öğrenmelerini sağlar bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunmaları konusunda alınacak önlemleri belirtir. Çeşitli kazalarda yapılacak ilkyardım bilgilerini ve kaza yerinde alınacak önlemleri açıklar.
Dersin Özeti

ilk yardım 
sağlık konusundaki temel bilgiler
Okul sağlığı
Hijyen

Dersin Öğrenim Çıktıları

insan metabolizmasını,işleyişini ve sistemleri tanıyabilecektir.

sistemde meydana gelen aksaklık durumundaki aksaklıkları tanıyabilecektir

3 İlkyardımın önemini belirtirek tanımını yapar ve ilkyardım malzemelerini bilir.

hastalık,kaza yada yaralanma durumunda uzman yardım alıncaya kadar ki süreçteki işlemleri uygulayabilecektir.

ilkyardımla ilgili kişisel ve yasal sorumluluklarının neler olduğunu anlayabilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri
2. Hafta İlkyardımcının tanımı,görevleri ve sorumlulukları
3. Hafta ABCkuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi.
4. Hafta Solunum,dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler
5. Hafta Kazalarda ilkyardım.
6. Hafta Basit yaralanmalar
7. Hafta Kanamalarda ilkyardım
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Yanıklarda ilkyardım
10. Hafta Donmalar
11. Hafta Zehirlenmelerde ilkyardım
12. Hafta İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar)
13. Hafta Kırıklar,burkulmalar,zorlanmalar ve ilkyardım.
14. Hafta Kırıklar,burkulmalar,zorlanmalar ve ilkyardım.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 5 5 5 5 5
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 5 5 5 5
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 5 4 4 4 5
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 3 4 5 4 5
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 5 4 5 5 1
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 5 5 5 5 5
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 5 4 5 4 5
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 5 4 5 4 5
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 4 5 4 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 5 3 3 3 3
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 5 60
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 3 42
Kısa Sınavlar 1 0 2 2
Ara Sınavlar 1 0 2 2
Yari Yılsonu sınavı 1 0 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri