SBB 132

Tenis

Dersin Adı: SBB 132 Tenis
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Spor bilimlerine giriş dersini almış olmak veya alıyor olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı Kermen, O. (2009). Tenis Teknik ve Taktikleri. Nobel Yayın Dağıtım.
Yardımcı Ders Kitabı Brown, J. & Soulier, C. Tenis Adım Adım Başarı. Ekin Yayıncılık.
Dersin Amacı Tenisin Türk ve Dünya tarihi, oyun kuralları, tenise özgü teknik ve taktik öğretiminin yapılması amaçlanmıştır.
Dersin Özeti

Bu ders kapsamında; Öğrencilere tenis tarihi, oyun kuralları, tenis öğrenimi ve tenis temel teknik ve becerileri hakkında bilgi vermek ve bu teknikleri uygulamalı olarak öğrencilere aktarmak planlanmıştır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Tenis ile ilgili tarihsel gelişim sürecini sahaya, malzemeye yarışma ve oyun kurallarına ilişkin bilgiyi kavrayıp açıklayabilme.

2-Tenisle ilgili temel duruş, temel beceri teknik ve taktikleri kavrayıp uygulayabilme.

3-Tenis ile ilgili dostça oynayabilme yarışabilme kazananı kutlayabilme, yenilgiyi kabullenebilme duygularını öne çıkartıp spor etiğine uygun centilmence performans sergileyebilecek değerler kazanabilme.

4-Tenis ile ilgili oluşabilecek sakatlık ve yaralanmaları önlemek için alınabilecek koruyucu önlemleri kavrama ve temel düzeyde önlem alabilme.

5- Oyun kurallarını maçlarda uygulayabilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama 14
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tenisin geçmişi.
2. Hafta Top duygusu çalışmaları
3. Hafta Forehand düz vuruş öğretimi.
4. Hafta Backhand düz vuruş öğretimi.
5. Hafta Geliştirme alıştırmaları.
6. Hafta Vole vuruş öğretimi.
7. Hafta Geliştirme Alıştırmaları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Geliştirme Alıştırmaları
10. Hafta Spin vuruş öğretimi.
11. Hafta Servisin öğretimi.
12. Hafta Geliştirme alıştırmaları.
13. Hafta Smaç vuruş öğretimi.
14. Hafta Oyun kuralları.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 5 4 4 5 3
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 5 3 3 5
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 5 4 5 3 5
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 5 4 5 5 4
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 3 5 4 5 4
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 5 4 3 5 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 5 5 3 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 5 3 3 4 5
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 3 4 4 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 4 5 5 4 5
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 5 3 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 4 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 11 0 2 22
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri