SBB 112

Sporda Öğretim Yöntemleri

Dersin Adı: SBB 112 Sporda Öğretim Yöntemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Ritim eğitimi ve dans I dersini almış olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. A. Gökçe GAYRETLİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli,Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Milton, S.C. Choreography, A basic Approach Using Improvisation,1997. Erşen, E.,1997,Oyun-Müzik-Dans, Antalya.
Yardımcı Ders Kitabı Anlıatamer F. Bilgin S Ritim Eğitimi ve Harekete Eşlik , Arya Matbaacılık İSTANBUL 2001 Egüz S Müzik Biçimleri Dora Matbaacılık 1986
Dersin Amacı Dans ve temel ritim eğitimine ilişkin teknik çalışmaların uygulanabilmesine için doğru bir temelin yerleştirilmesi ve becerilerin öğrencilere kavratılması.
Dersin Özeti

Eğitimde ,temel ritim ve dans ritm algılamaya yönelik çalışmalar ve bunların harekete uygulanması .Temel yer çalışmaları , Nota çeşitlemeleri ile Temel Dans adımları Temel sıçrama, atlama, denge ve dönüş örnekleri rond çalışmaları Türk Halk Danslarına ilişkin örnekler. Koreografi çalışmaları ve dikte çalışmaları öğretilir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Görsel ve işitsel örnekleri nasıl uygulayacağını ayırt eder .

2.Dans tekniklerini uygular.

3. Basit , Bileşik ve Aksak ritimleri uygular.

4. Ritim ve Dans teknik bilgilerini tekrar eder.

5. genel müzik bilgilerini tekrar eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama 14 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel ritim ve dans dersinin eğitimdeki rolü ve önemi .
2. Hafta Ritim algılamaya yönelik çalışmalar ve bunların harekete uyarlanması ,birlik ve ikilik nota değerleri .
3. Hafta Temel yer çalışmaları , dörtlük ve sekizlik nota değerleri ve enstrümanlarla uygulanması .
4. Hafta Nota çeşitlemeleri ile temel dans adımlarının öğretimi ve hareketlere enstrümanlarla eşlik .
5. Hafta Nota çeşitlemeleri ile temel dans adımlarının öğretimi ve hareketlere enstrümanlarla eşlik .
6. Hafta Labil ve stabil hareketlere örnek çalışmalar ve bunların nota çeşitlemeleri ile uygulanması.
7. Hafta Labil ve stabil hareketlere örnek çalışmalar ve bunların nota çeşitlemeleri ile uygulanması.
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Temel sıçrama, atlama, denge ve dönüş örnekleri, 2/4 3/4 4/4`lük ölçülerle dikte çalışmaları.
10. Hafta Temel sıçrama, atlama, denge ve dönüş örnekleri, 2/4 3/4 4/4`lük ölçülerle dikte çalışmaları.
11. Hafta Labil ve stabil hareketlere örnek çalışmalar ve bunların nota çeşitlemeleri ile uygulanması.
12. Hafta Temel sıçrama, atlama, denge ve dönüş örnekleri, 2/4 3/4 4/4`lük ölçülerle dikte çalışmaları.
13. Hafta Koreografinin temelleri;müzik seçimi ve analize ilişkin örnek çalışmalar.
14. Hafta Koreografinin temelleri;müzik seçimi ve analize ilişkin örnek çalışmalar.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 5 4 4 5 3
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 5 3 3 5
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 5 4 5 3 5
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 5 4 5 5 4
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 3 5 4 5 4
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 5 4 3 5 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 4 5 3 5
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 5 4 3 4 5
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 3 4 4 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 5 4 4 5 3
PY11) 12. Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 5 3 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 8 1 18
Sunum / Seminer hazırlama 2 12 1 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 4 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 155
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri