SBB 104

Spor ve Egzersiz Fizyolojisi

Dersin Adı: SBB 104 Spor ve Egzersiz Fizyolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi spor bilimlerine giriş dersini almış olmak veya alıyor olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hamit CİHAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Akgün,N ; Egzersiz ve Spor Fizyolojisi,E.Ü. Basımevi,Bornova,İzmir,1994
Yardımcı Ders Kitabı Fox, B. 1988; Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri, Nobel Yayınevi, Ankara.
Dersin Amacı Spor Fizyolojisi nin farklı yönlerden inceleyen ve sportif aktivitelerde fizyolojinin kullanım alanlarını açıklayan bir derstir. Bu dersin amacı antrenman programları hazırlanırken hangi fizyolojik değerlerden nasıl yararlanılacağının öğretilmesidir.
Dersin Özeti

Kalp ve dolaşım sistemi
Solunum sistemi 
Enerji sistemleri
Fizyolojik testler
Kaslar ve sinir sistemi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1             Sinir kas koordinasyonunda gelişim evrelerinde yapılacak egzersizleri belirler.

2             Performans testlerini spor dallarına ayrıştırarak inceler.

3             Sistemler arasındaki ilişkiyi inceler ve antrenman programlarına yansıtır.

4             Antrenman programları hazırlanırken hangi fizyolojik değerlerden nasıl faydalanacağını belirtir.

5             Spor Fizyolojisi’nin farklı yönlerden inceleyerek, sportif aktivitelerde fizyolojinin kullanım alanlarını açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fiziksel aktivite
2. Hafta Enerji metabolizması
3. Hafta Kas yapısı ve kasılma şekilleri
4. Hafta Sinir kas sistemi ve fonksiyonları
5. Hafta Kan ve vücut sıvıları
6. Hafta Dolaşım sistemi
7. Hafta Solunum sistemi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İskelet sistemi
10. Hafta Fiziksel çalışma kapasitesi
11. Hafta Vücut boyutları ve kas çalışmaları
12. Hafta Antrenman fizyolojisi
13. Hafta Sporda beslenme ve sportif performans
14. Hafta Sporda hormon sistemi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 5 4 4 5 3
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 5 3 3 5
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 5 4 5 3 5
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 5 4 5 5 4
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 3 5 4 5 4
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 5 4 3 5 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 5 5 3 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 5 3 3 4 5
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 3 4 4 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 4 5 5 4 5
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 5 3 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 1 0 13 13
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 13 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 20 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri