SBB 103

Spor Bilimlerine Giriş

Dersin Adı: SBB 103 Spor Bilimlerine Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yaşam Boyu spor dersini almış veya alıyor olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet TUNÇKOL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Bilgisayar destekli
Önerilen Ders Kitabı Mirzaoğlu, N(Ed.)(2003) Spor Bilimlerine Giriş.Spor Yayınevi, Ankara. İral, A.N (2015) Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş. Nobel,Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı France R.C(2008). Introductron to Physical Education and Sport Sciences Delmar Cengage Learning
Dersin Amacı Sporun temel kavramlarını, bilim olarak tarihsel sürecini,kapsam alanlarını, meslek alanlarının öğretilmesi.
Dersin Özeti

Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, dersin amacı, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi konularını öğrenmek.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- Beden eğitimi ve sporda temel kavramları kavramak,
2- Eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri ve işlevini öğrenmek,
3- Dersin amacı, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisini anlamak,
4- Beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceğini kavramak,
5- Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi konularını öğrenmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 0
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar
2. Hafta Beden eğitimin geliştirdiği nitelikler
3. Hafta Tarihsel geri plan, humanizm akımı ve yeni çağ
4. Hafta Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren okulların eğitimini hazırlayıcı çalışmalar
5. Hafta Türkiye`de açılan ilk beden eğitimi ve spor okulları
6. Hafta Atatürk`ün beden eğitimi ve spor politikası
7. Hafta Sporun kapsam alanlarının sistematiği
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Spor branşlarında federasyonlaşma
10. Hafta Branş bazında spor türlerinin ayrımlaşması
11. Hafta Beden eğitimi ve sporun kapsamına giren alanların tanımı
12. Hafta Sporda meslek alanları ve yeni felsefeler
13. Hafta Beden eğitimi ve sporla ilgili yayınlar
14. Hafta Fair Play ve Olimpizm
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 5 4 4 5 3
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 4 5 3 3 5
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 5 4 5 3 5
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 5 4 5 5 4
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 3 5 4 5 4
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 5 4 3 5 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 4 5 5 3 4
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 5 4 3 3 5
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 4 3 4 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 4 5 5 4 5
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 5 3 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 8 1 18
Sunum / Seminer hazırlama 2 12 1 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 4 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 155
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri