SAK 409

Avrupa Birliği ve Sağlık Politikaları

Dersin Adı: SAK 409 Avrupa Birliği ve Sağlık Politikaları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1.Avrupa Birliği Genel Sekreterliği http://www.abgs.gov.tr 2.Avrupa Birliği Halk Sağlığı Portalı http://ec.europa.eu/health-eu 3.Avrupa Birliği Resmi Sayfası http://europa.eu 4.Avrupa Komisyonu Genişleme Gn. Md. http://ec.europa.eu/enlargement 5.Avrupa Ko
Yardımcı Ders Kitabı 1. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html 2.Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı http://www.dpt.gov.tr
Dersin Amacı Dersin amacı Avrupa Birliğinin genel yapısı, ortak sağlık politikaları, üye ülkelerin sağlık sistemleri ve yönetim yapıları hakkında bilgi vermektir.
Dersin Özeti

Avrupa Birliği’nin Kuruluşu ve Genişlemesi,  Kurumsal Yapısı.  Hukuksal Yapısı, Üyelik  koşulları,  Avrupa Birliği Sağlık Politikası ve Sağlık bakanlığı tarafından yürütülen uyum çalışmaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve genişleme amacını bilir

2. Avrupa Birliği’nin Kurumsal ve hukuki yapısını bilir

3. AB’nin sağlık politikalarını ,üyelik koşularını ve bağlayıcılığını bilir

4. Sağlık bakanlığı tarafından yürütülen uyum çalışmalarını açıklar ve sağlıkta dönüşüm çalışmalarının amaçlarını bilir

5. AB’ne üye ülkeler tarafından yürütülen ortak programları, politikalarını  ve amaçlarını bilir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Avrupa Birliği’nin Tanımı, Kuruluşu ve Genişlemesi
2. Hafta Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı
3. Hafta Avrupa Birliği’nin Hukuksal Yapısı
4. Hafta AB Mevzuatının Bağlayancılığı
5. Hafta Avrupa Birliği’ne Üyelik koşulları
6. Hafta Avrupa Birliği Sağlık Politikaları
7. Hafta Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Sağlık Sistemleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sağlık Bakanlığı Tarafından Yürütülen Uyum Çalışmaları
10. Hafta Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
11. Hafta AB’nin İlkeleri ve Yürütülen Ortak Programlar
12. Hafta Avrupa Tüzel Kişiliğinin Makro Politikaları
13. Hafta Sosoyal Politika ve Tüketicinin Korunması
14. Hafta Sağlıkta Dönüşüm
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) AB’ne uyum süreci kapsamında sağlıkta dönüşüm programının ve getirdiği yenilikler konusunda edindiği bilgileri sağlık yönetimi alanında uygular 1 2 3 4 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 2 3 3
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 2 3 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrar, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 2 1 3 2 3
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunu uygular 1 2 2 1 2
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 2 1 4 1
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 2 3 1 4
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 1 2 3 4 2
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 3 2 4
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 1 2 2 3 3
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri