SAK 406

Yaz Stajı

Dersin Adı: SAK 406 Yaz Stajı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. Staj yapılan birimler ile ilgili güncel mevzuat, makale ve kitaplar
Yardımcı Ders Kitabı İlgili dersin notları
Dersin Amacı Öğrencilerin görmüş oldukları teorik bilgileri işbaşında uygulamak, mesleki deneyimlerini artırmak, pratik yapmak, çalışma koşulları, iş güvenliği ve iş yaşamını yerinde tanıyarak mezuniyet sonrası bilinçli kariyer planı yapmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin Özeti

Etkili hasta iletişimi, ev idaresi ve  kalite Koordinatörlüğü, Poliklinik Hizmetleri müdürlüğü, arşiv ve istatistik, Döner Sermaye/ muhasebe bölümü, satın alma, İnsan kaynakları ve personel birimi, hasta hakları ve sosyal hizmetleri birimi,teknik hizmetler birimi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.        Etkili hasta iletişim yöntemlerini gözlemler ve uygular

2.        Sağlık yönetimi alanındaki teorik bilgilerini mesleki yaşamındaki uygulamalara aktarır

3.        İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olur, çalıştığı bölümün sorunlarını tanımlar

4.        Sağlık işletmesinde çalıştığı bölümün diğer bölümlerle ilişkilerini tanımlar

5.        Bulunduğu bölümün işleyişinin etkinleştirilmesi hakkında değerlendirmede bulunur

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gözlem ve uygulama- Ev idaresi ve kalite koordinatörlüğü, poliklinik hizmetleri birimi
2. Hafta Gözlem ve Uygulama - Arşiv, istatistik ve döner sermaye işletmeleri bölümü, malzeme yönetimi ve depo hizmetleri birimi
3. Hafta Gözlem ve Uygulama - İnsan kaynakları ve personel birimi, bilgi işlem birimi, muhasebe ve satın alma birimi
4. Hafta Gözlem ve Uygulama - Hasta hakları ve sosyal hizmetleri birimi, uygun tıbbi ve cerrahi birimler
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve uygular 4 4 3 4 3
PY2) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve uygular 4 5 4 4 5
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 4 4 5 4 5
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrar, sağlık sektörünün ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 4 5 4 5 4
PY5) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 4 4 4 5 4
PY6) Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir, sorun çözme becerisini geliştirir 5 5 5 4 5
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip eder ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 4 4 4 5 4
PY8) Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır 3 4 3 4 3
PY9) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 4 5 5 4 5
PY10) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur 4 5 5 5 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 30 0 3 90
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri