SAK 404

Sağlık Kurumları Yönetimi Alan Çalışması

Dersin Adı: SAK 404 Sağlık Kurumları Yönetimi Alan Çalışması
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 18
Kredi Değeri 14
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 24
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi SAK 201 Sağlık Hizmetleri Yönetimi, SAK 212 Hastane Örgüt Yönetimi I, SAK 303 Hastane Örgüt Yönetimi II, SAK 307 Sağlık Kurumlarında Finans Yönetimi I, SAK 310 Sağlık Kurumlarında Finans Yönetimi II, SAK 302 İnsan Kaynakları Yönetimi.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Örnek Olay, Uygulama, Gözlem.
Önerilen Ders Kitabı Staj yapılan birimler ile ilgili güncel mevzuat, makale ve kitaplar
Yardımcı Ders Kitabı Staj yapılan birimler ile ilgili hizmet içi eğitim ders notları ve hasta dosyaları
Dersin Amacı Öğrencilere bir sağlık kurumunun yönetsel sınırları içinde çalışma imkanı sağlamak ve öğrencilere sınıf ortamında olmayan yönetim deneyimleri kazandırmaktır.
Dersin Özeti

SBF Sağlık Yönetimi son sınıf öğrencileri tarafından yapılan SAK 404 Alan çalışması dersi ile genel olarak, sağlık birimlerinin idari, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır.  

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hastanenin işleyişi ve staj birimleri hakkında bilgi edinir

2. Hastane uygulama birimleri ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve uygular

3. Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan problemleri çözebilme yeteneğine sahip olur

4. Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur

5. Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur ve hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 80
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 14 20
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 10
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Stajın işleyişi ve hastane staj bölümlerinin tanıtımı
2. Hafta Ev İdaresi Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörlüğü
3. Hafta Poliklinik Hizmetleri Müdürlüğü
4. Hafta Arşiv ve İstatistik
5. Hafta Hasta Hakları ve Hizmetiçi Eğitim Bölümü
6. Hafta Döner Sermaye İşletmeleri Bölümü
7. Hafta Döner Sermaye İşletmeleri Bölümü
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hastane Müdürlüğü
10. Hafta İnsan Kaynakları Bölümü
11. Hafta Muhasebe Bölümü
12. Hafta Satın Alma Bölümü
13. Hafta Teknik Hizmetler Bölümü
14. Hafta Ambar ve Depolar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve uygular 4 4 3 4 3
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 4 5 4 4 5
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanır 4 4 5 4 5
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 5 5 4 5 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 4 4 4 5 5
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 5 5 5 4 5
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 4 4 5 5 4
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 4 3 4 3
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 4 5 5 4 5
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve uygulamada kullanır 4 5 5 5 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 8 112
Ödevler 1 20 1 21
Sunum / Seminer hazırlama 1 20 1 21
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 18 0 252
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 6 6 0 48
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 22 1 23
Yari Yılsonu sınavı 1 34 1 35
Toplam İş Yükü (Saat) 540
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 18
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri