SAK 402

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetimi

Dersin Adı: SAK 402 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010. 2. İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim (2005) Erol Eren. 3.Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası(2007), Ömer Dinçer.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Strategic Management Concepts and Applications (2006),Fred R. David 2.Strategic Management of health Care Organizations(2009), Linda E.
Dersin Amacı Dersin amacı, iş yaşamına ait gerçek olay analizleri üzerinde durularak öğrencilerin bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Özeti

Stratejik Yönetimin tanımı, süreci, gelişimi, dış çevre analizi, işletme analizi, çeşitli düzeylerde stratejik yaklaşımlar, hizmet işletmelerinde (sağlık işletmeleri) stratejik yönetim, problem çözme ve portföy analizleri ve vaka çalışmaları.         

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Stratejik yönetimle ilgili temel kavramları açıklar, yönetim sürecini ve yönetim rollerini bilir

2. Stratejik yönetim iç ve dış çevre analizlerini bilir ve uygular

3. Stratejik yönlendirmede temel ve kurumsal stratejileri bilir

4. Rekabet stratejilerini bilir, bölümlere uygular ve yerleştirilmesini sağlar

5. Sağlık hizmetlerinde stratejik yönetim sürecini uygular, denetler ve değerlendiriri

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Stratejik Yönetime Giriş (Stratejik Yönetimin Gelişimi, Tanımı, Süreci, Stratejik Yönetimde Roller
2. Hafta Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
3. Hafta İşletme Analizi
4. Hafta Dış Çevre Analizi ve Dış Çevre Unsurlarının Ölçülmesi
5. Hafta Stratejik Yönlendirme
6. Hafta Temel Stratejiler
7. Hafta Kurumsal Stratejiler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Rekabet Stratejileri
10. Hafta Bölüm Stratejileri
11. Hafta Stratejinin Yerleştirilmesi (Stratejik Değişimin Analizi, Yerleştirilecek Yaklaşımın Seçimi, Yöneticilerin Yürütme Becerilerinin Değerlendirilmesi)
12. Hafta Stratejilerin Uygulanması
13. Hafta Küçük İşletmelerde ve Hizmet İşletmelerinde Stratejik Yönetim
14. Hafta Stratejik Değerleme ve Kontrol
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve ihtiyaca göre farklı yönetim stratejileri uygulayabilir 1 2 2 2 5
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 3 2 4 1
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 3 2 2
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 3 3 4 2
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 2 2 3 3 4
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 2 2 3 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme bilgi ve becerisine sahip olur 3 3 2 4 3
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 2 3 2 4 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranabilir 1 2 3 4 2
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve gerektiğinde kullanır 2 3 2 4 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 2 0 26
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri