SAK 315

Sağlık Ölçütleri

Dersin Adı: SAK 315 Sağlık Ölçütleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1.Halk Sağlığı Ders Kitabı, Baltaş Z, Can G, Demircan H.Ç ve ark. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 4747. İstanbul 2008. 2. Halk Sağlığı Temel Bilgiler; Prof. Dr. Münevver BERTAN, Doç. Dr. Çağatay GÜLER 3. Epidemiyoloji Tıbbi Araştırma Yöntemleri Bil
Yardımcı Ders Kitabı 1.http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/epidemiyoloji.pdf 2. THSK İlgili Daire Başkanlıkları
Dersin Amacı Dersin amacı, sağlık ölçütleri aracılığıyla toplumların sağlık düzeyinin nasıl değerlendirildiğini öğrenmektir.
Dersin Özeti

 Sağlığı tanımlama ve sağlığın değişik özelliklere (yaş, cins vb.) göre değişimini belirleme, Sağlık sorunlarının zaman içinde gösterdiği değişim, Başlıca sağlık ölçütleri, Toplumun sağlık düzeyini başka toplumlarınki ile karşılaştırılması, ülkede anne ve çocuk sağlığı göstergeleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlığın tanımı,önemini ve sağlık ölçütlerinin klanlım amaçlarını bilir 

2. Risk altındaki toplum kavramını açıklar ve sağlık ölçütlerini sınıflandır, kullanım yerlerini bilir

3. İnsidans ve prevalans ölçütlerini hesaplayabilir, toplumun sağlığını etkileyen olayları bilir

4. Sağlık sorunlarının zaman içindeki değişimini izler ve sağlıkta öncelikleri bilir

5. Toplum sağlık gereksinimlerini belirleyebilir ve sağlık hizmetlerini değerlendirir

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlığın Tanımı, Önemi ve Tarihçesi
2. Hafta Sağlığı Etkileyen Etmenler
3. Hafta Sağlık Hizmetleri ve Yararlanma Yolları
4. Hafta Sağlığın Sağlık Sistemi Dışındaki Belirleyicileri
5. Hafta Demografi ve Sağlık, Sağlık Göstergeleri
6. Hafta Sağlık Düzeyi Ölçütleri
7. Hafta Hastalık Ölçütleri, Ölüm Ölçütleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Doğurganlık Ölçütleri ve Diğer Ölçütler
10. Hafta Sağlığı Etkileyen Davranışçı Faktörler
11. Hafta Sağlıkta Öncelikler Sorunu
12. Hafta Sağlık Düzeyi Ölçütlerinin Kullanım Yerleri
13. Hafta Sağlık Hizmeti Kullanımıyla İlgili göstergeler
14. Hafta Günlük yaşamdan Örnekler ve Risk Altındaki Toplum
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Toplum sağlık ölçütlerini bilir ve sağlık ölçüm çalışmalarını yürütür. Sağlığın toplum sağlığı açısından önemini ve gelişimini bilir 1 2 3 3 2
PY2) Sağlığı etkileyen etmenleri bilir ve sağlığın gelişmesi için gerekli önlemleri alır 1 2 3 2 2
PY3) Sağlık hizmetlerinden yararlanma yolları hakkında derin kuramsal bilgiler edinir ve bu bilgileri yapacağı çalışmalarda kullanma becerisi geliştirir 2 2 3 4 5
PY4) Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır 1 2 2 4 3
PY5) Sağlık düzeyi ölçümlerini sadece akademik değil derslerdeki uygulamalar, örnek olaylar ve projelerle kapsamlı bir biçimde kavrar 2 2 4 3 2
PY6) Sorunlara farklı açılardan bakarak özgün düşünme becerisi kazanır 1 2 3 2 4
PY7) Sağlığı etkileyen davranışçı faktörleri bilir ve edindiği bilgileri meslek hayatında etkin bir biçimde kullanır 2 2 1 3 5
PY8) Sağlıkta öncelikli sorunları bilir ve gerekli önlemleri alır 1 2 3 3 2
PY9) Sağlık alanındaki son gelişmeleri ve ayrıca bu konuda sürekli güncel kalmanın kaynaklarını öğrenir 1 2 2 2 3
PY10) Sağlığı geliştirme ve sağlık ölçütleri alanında bilgi üretiminin bilimsel ilkelerini öğrenir 1 2 3 2 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri