SAK 314

Sağlık Sigortacılığı

Dersin Adı: SAK 314 Sağlık Sigortacılığı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Arrow K.J. (1963). Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. The American Economic Review. 53 (5): 941-973. 2. Carin G and Hanvoravongchai P. (2003). Provider Payments and Patient Charges as Policy Tools for Cost-Containment: How Successf
Yardımcı Ders Kitabı Glaser WA. (1987). Paying the Hospital: The organization, dynamics, and effects of differing financial arrangements. Jossey-Bass Publishers.
Dersin Amacı Dersin amacı; bir devlet sistemi içerisinde sosyal güvenlik ve sağlık sistemi bağlamında sağlık sigortacılığını (sosyal ve özel sağlık sigortacılığı anlamında) ve ödeme yöntemlerini bütün yönleri ile incelemek ve Türkiye ortamı açısından analiz ve değerlendirmeler yapmaktır
Dersin Özeti

Bir devlet sistemi içerisinde özelde ise bir sosyal güvenlik ve sağlık sistemi içerisinde sağlık sigortacılığının yeri, sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına ödeme yöntemleri ve Türkiye sağlık ortamı açısından sağlık sigortacılığının ve ödeme sistemlerinin (başta GSS olmak üzere) analizi ve değerlendirmesi.   

Dersin Öğrenim Çıktıları

 1. Sigortacılıkla ilgili genel kavramları, hukuki yapı, genel ve özel şartları bilir

2. Sosyal güvenlik sistemi bağlamında sağlık sigortacılığının yeri ve ödeme yöntemlerinin bilir

3. Sağlık hizmetleri piyasasının özelliklerini ve Devlet Muhasebesinin özelliklerini bilir

4. Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerine ilişkin analiz ve değerlendirme becerisinin kazanır

5. Türkiye de sosyal güvenlik sisteminin özellikleri ve diğer ülkelerden farklarını bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sigortacılığın Gelişimi, Dünyada ve Ülkemizde Sigortacılık
2. Hafta Hukuki yapı genel ve özel şartlar
3. Hafta Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sistemi İçinde Sağlık Sigortacılığının Yeri
4. Hafta Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Piyasasının Özellikleri ve Devlet Müdahalesi
5. Hafta Sağlık Sigortacılığı
6. Hafta İş Kabul Esasları
7. Hafta Ürün Çeşitleri Sürelerine Göre ,Teminatlarına Göre Yenileme Esasları(Tecdit) Hasarsızlık
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ödeme Sistemleri
10. Hafta Türkiye de Sosyal Güvenlik Sistemi
11. Hafta Tazminat Ödemeleri(Hasar)
12. Hafta ABD modelleri MCO,HMO,PPO,EPO
13. Hafta Ülkemizde HMO Uygulamaları
14. Hafta SGK ve Tamamlayıcı Sigorta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sistemi İçinde Sağlık Sigortacılığının Yeri ve önemini bilir ve bunu iş yaşamında uygular 1 2 2 4 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 3 3 1
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 2 3 1
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 2 1 3 1
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları iş yaşamında uygulayabilir 1 3 2 1 2
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 3 2 4 1
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 2 3 1 1
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 2 2 3 2 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 2 4 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve bunu iş yaşamında kullanabilir 2 2 3 4 3
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri