SAK 313

Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi

Dersin Adı: SAK 313 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1.Luecke, Richard (2010), Performans Yönetimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Walker, Richard M., Fariborz Damanpour ve Carlos A. Devece (2010), Management Innovation and 2.Organizational Performance: The Mediating Effect of Performance M
Yardımcı Ders Kitabı 1.Dessler Gary, (2006), Human Resource Management , 10th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 2. Barutçugil, İsmet (2002), Performans Değerlendirme , Performans Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul.
Dersin Amacı Dersin amacı, performans ve performans yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmek, sağlık işletmelerinde performans ölçme ve değerlendirme yapabilmek sağlık işletmelerinde performansa dayalı ücret uygulamalarını değerlendirebilmek sağlık sektöründe performans yönetimi konusunda güncel gelişmeleri değerlendirebilmektir.
Dersin Özeti

Performans değerlendirme amaç ve kapsamı, performans değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan başlıca sorunlar, performans değerlendirmede güncel yaklaşımlar, performans yönetimi sistemi ve insan kaynakları yönetimindeki yeri ve önemi, kullanım alanları, performans yönetim sistemini etkileyen faktörler, performans yönetiminin stratejik boyutu, uygulama örnekleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Performans yönetimi, kapsamı, önemi ve  temel kavramları bilir

2. Performans ölçme sistemlerini ve sürecini bilir, ölçüm hatalarını anlar ve göstergeleri değerlendirir

3. Performans değerlendirme yöntemlerini bilir, değerlendirme görüşmeleri yapar ve karar alır

4. Performans değerlendirmede güncel yaklaşımları ve etkileyen faktörleri bilir

5. Performans yönetiminin stratejik boyutunu ve performansa dayalı ücret sistemlerini bilir

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Performans Değerleme ve Performans Değerlemeye İlişkin Temel Kavramlar
2. Hafta Performans Yönetimi ve Kapsamı
3. Hafta Performans Değerlemesinin Amaçları, İnsan kaynakları Yönetimindeki Yeri ve Önemi
4. Hafta Performans Değerlemesinin İşlevleri ve Kullanım Alanları
5. Hafta Kilit Performans Göstergelerini Anlamak
6. Hafta Performans Ölçüm Sistemlerini Anlamak ve Ölçüm Süreci
7. Hafta Performans Ölçüm Hataları ve Yaygın Hatalardan Kaçınma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Performans Değerlendirmesi Görüşmesine Hazırlanmak ve Görüşmesinin Yürütülmesi
10. Hafta Performans Değerleme Yöntemleri
11. Hafta Performans Değerlendirmede Güncel Yaklaşımlar
12. Hafta Performans Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi ve Performans Yönetimi Sisteminin Yürütülmesi
13. Hafta Performans Yönetim Sistemini Etkileyen Faktörler
14. Hafta Performans Yönetiminin Stratejik Boyutu ve uygulama örnekleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Performans yönetimi ile ilgili temel kavramları ve performans ölçme yöntemlerini bilir. Edindiği bilgileri yönetim sürecinde uygular 2 2 2 2 4
PY2) Bir örgütün en değerli kaynaklarının başında ´çalışanları´nın geldiğini kavrar ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarının bir örgüt için önemini bilir 1 2 1 3 3
PY3) İnsan kaynakları yönetimi alanı ile ilgili derin kuramsal bilgiler edinir ve bu bilgileri yapacağı çalışmalarda kullanma becerisi geliştirir 1 2 2 1 3
PY4) Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır 1 2 2 4 2
PY5) İnsan kaynakları yönetimi süreçlerini sadece akademik değil derslerdeki uygulamalar, örnek olaylar ve projelerle kapsamlı bir biçimde kavrar 1 2 3 4 3
PY6) Meselelere farklı açılardan bakma becerisi kazanır, özgün düşünme yeteneği geliştirir 2 1 3 2 4
PY7) Örgütün mekanik bir yapı değil sosyal bir yapı olduğu gerçeğini kavrar ve dolayısıyla iletişimin önemini öğrenir 1 2 1 2 2
PY8) Mesleki ve bilimsel etik değerlerden ayrılmamanın önemini kavrar 2 2 2 3 3
PY9) İnsan kaynakları yönetimi alanındaki son gelişmeleri ve ayrıca bu konuda sürekli güncel kalmanın kaynaklarını bilir 1 2 3 4 2
PY10) İnsan kaynakları yönetimi alanında bilgi üretiminin bilimsel ilkelerini bilir 3 2 3 1 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri