SAK 312

Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri

Dersin Adı: SAK 312 Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1.Adair, John (2000) Karar Verme ve Problem Çözme, (Çev. Nurdan Kalaycı), Gazi Kitabevi, Ankara. 2. İmrek, M. Kemal (2003) Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri, Beta Basım Yayım, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Konu ile ilgili powerpoint sunular
Dersin Amacı Dersin amacı, Karar verme sürecini ve farklı karar verme yöntemlerini incelemektir.
Dersin Özeti

Karar Vermenin Tanımı  ve Önemi, Karar Verme Sürecindeki Bilginin Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Bilgi Kaynakları, Karar Verme Sürecindeki Unsurlar, Karar Verenler ve Nitelikleri; Karar Konusunun Özellikleri ve Karar Türleri, Karar Verme Sürecindeki Aşamalar, Karar Verme Sürecindeki Yaklaşımlar, Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri, Karar Verme Sürecinde Seçenek Geliştirme ve Öngörüde Bulunma, Yönetim Bilgi Sistemi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Çeşitli karar verme yaklaşımlarını ve tekniklerini özetler ve karar verme sürecinin basamaklarını bilir

2. Belirsizlik ve risk altında alternatif kararlar geliştirir

3. Karar analizine göre stratejik karar alternatiflerini değerlendirir

4. Çok aşamalı kararlar için karar ağaçlarını kullanır

5. Etkili karar vermenin önemi hakkında çıkarımda bulunur, rasyonellik ve önsezilerin karar vermedeki kritik rollerini yorumlar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Karar Vermenin Tanımı ve Önemi
2. Hafta Karar Verme Sürecindeki Bilginin Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Bilgi Kaynakları
3. Hafta Karar Verme Sürecindeki Unsurlar
4. Hafta Karar Verenler ve Nitelikleri
5. Hafta Karar Konusunun Özellikleri ve Karar Türleri
6. Hafta Karar Verme Sürecindeki Aşamalar
7. Hafta Karar Verme Sürecindeki Yaklaşımlar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri
10. Hafta Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri
11. Hafta Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri
12. Hafta Karar Verme Sürecinde Seçenek Geliştirme ve Öngörüde Bulunma
13. Hafta Yönetim Bilgi Sistemi
14. Hafta İşletmelerdeki uygulama örnekleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Karar verme süreçlerini bilir ve bunları sağlık hizmetlerinin sunumunda uygular 1 2 2 4 1
PY2) Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahip olur 2 2 3 3 5
PY3) İnsan kaynakları yönetimi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır 1 2 3 4 5
PY4) Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir 1 2 4 4 5
PY5) Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır 1 3 3 2 5
PY6) Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendir 2 2 1 4 3
PY7) Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir 1 2 3 2 1
PY8) Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur 1 1 3 2 1
PY9) İnsan kaynakları yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır 1 2 3 1 4
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve iş yaşamında kullanır 2 2 3 4 2
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri