SAK 311

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Dersin Adı: SAK 311 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. OECD/The World Bank. (2008). OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: TÜRKİYE, OECD ve Dünya Bankası, Paris. 2. Paris V, Devaux M and Wei L. (2010). Health Systems Institutional Characteristics: A Survey of 29 OECD Countries. OECD Health Working Papers No: 50
Yardımcı Ders Kitabı 1. Roemer MI. (1991). National Health Systems of the World ? The Countries. Volume One, Oxford University Press, Oxford
Dersin Amacı Dersin amacı, sağlık sistemlerini bütün parametreleri ile anlamak, karşılaştırmak, incelemek ve performansları açısından analiz ve değerlendirmeler yapmaktır.
Dersin Özeti

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri tanımları ve sistem sınırları,  sağlık sisteminin amaçları,  fonksiyonları, sağlık sistemlerinin karşılaştırılmasının nedenlerinin, yararlarının ve zorluklarının, ülken sağlık sistemlerinin karşılaştırılması ve incelenmesi,  sağlık sistemlerinde performansın analizi ve değerlendirmesi.                 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık sistemlerini tanımlar, sınırlarını ve   değişen   parametrelerini bilir

2. Sağlık sistemlerinin karşılaştırılmasının nedenlerini ve zorluklarını bilir

3. Ülke sağlık sistemini bilir, sağlık sistemlerini performansları açısından analiz eder ve değerlendirir   

4. Sağlık sistemlerinde ülkeler arası farklılıkları bilir

5. Edindiği bilgileri sağlık yönetimi alanında uygular 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Karşılaştırmalı Sağlık Sistemlerinin tanımları ve Sistemin Sınırları
2. Hafta Sağlık Sisteminin Amaçları ve Fonksiyonları
3. Hafta Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılmasının Nedenleri ve Zorluklar
4. Hafta Sağlık Sistemlerini Karşılaştırma Yaklaşımları
5. Hafta Ülke Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması
6. Hafta Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması ve İncelenmesi İçin Bir Çerçeve
7. Hafta Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi-1: İngiltere
10. Hafta Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi-2: Almanya
11. Hafta Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi-3: ABD
12. Hafta Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi-4: Küba
13. Hafta Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi-5: Kenya
14. Hafta Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi-6: Türkiye
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi-6: Türkiye 1 2 3 4 3
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 2 2 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunu etkili bir şekilde kullanır 1 2 3 4 4
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme bilgi ve becerisi ve tutumu kazanır 1 2 3 2 3
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur 1 2 2 3 3
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 1 2 3 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 1 3 1 3
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme bilgi ve becerisine sahip olur 2 2 3 3 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 2 3 4 4
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur, bunları etkin bir şekilde kullanır 1 3 3 4 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 2 3 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri