SAK 310

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetimi II

Dersin Adı: SAK 310 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetimi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Büyükmirza, K., Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Gazi Kitapevi, 9. baskı, Ankara, 2003. 2. Brigham, Eugene F., Finansal Yönetimin Temelleri 1-2, (Çevirenler: Özdemir Akmut, Halil Sarıaslan), Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No.206, Ankara. 1996 3
Yardımcı Ders Kitabı Tatar M, Mollahaliloğlu S, Şahin B, Aydın S, Maresso A, Hernández- Quevedo C. Turkey: Health system review. Health Systems in Transition, 2011.
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencileri finansman fonksiyonunun ve genel işletmeler ile hastane işletmeleri açısından finansal amaçların tanımı, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal organizasyonların tanımı, kamu hastane işletmelerinde finansal yönetim, finansal yönetim aracı olarak işletme bütçeleri, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finans
Dersin Özeti

Hastanelerde bütçe kavramı, finansal tablo analizleri, oran analizleri, karşılaştırmalı tablolar analizi, genel/özel bütçe, döner sermaye, fon bütçeleri uygulamalar, işletme bütçeleri, finansal analiz ve denetim, finansal tablo analizleri maliyet analizleri, finansal raporlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.  Finans yönetimi konusundaki kavramları bilir

2. Sağlık kurumlarında kullanılan bütçe türlerinin bilir ve işletme bütçesi ile karlılaştırır

3. Finansal tablo analizi ile ilgili temel teknikleri bilir ve sağlık kurumlarında uygular

4. Maliyet analizleri, başa baş noktası analizleri ve kar planlaması, finansal tablolar  analizi, maliyet analizleri ile ilgili ileri teknikleri bilir  ve uygular

5. Sermaye maliyeti ve fiyatlandırma konularını bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Finansal tablo analizleri
2. Hafta Oran analizleri
3. Hafta Karşılaştırmalı tablolar analizi
4. Hafta Yüzde yöntemi ile analiz, Eğilim Yüzdeleri yöntemi ile analiz
5. Hafta Yüzde yöntemi ile analiz, Eğilim Yüzdeleri yöntemi ile analiz (devam)
6. Hafta Karşılaştırmalı tablolar analizi
7. Hafta Yüzde yöntemi ile analiz, Eğilim Yüzdeleri yöntemi ile analiz
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Maliyet analiz teknikleri
10. Hafta Maliyet analiz teknikleri (devam)
11. Hafta Maliyet analiz teknikleri (Devam)
12. Hafta Maliyet-Hacim-Kar Analizleri
13. Hafta Maliyet-Hacim-Kar Analizleri (devam)
14. Hafta Sağlık kurumlarında kâr planlaması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Finans yönetimi ve harcama tabloları hakkında kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve bunları yönetim hizmetlerinde uygular 1 2 3 4 1
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 3 4 5
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 1 3 2
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini bilir, sağlık planlamasını ve politikalarını anlar, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 2 3 3 5
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları iş yaşamında uygulayabilir 1 2 3 4 1
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 4 3 4 2
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma. 2 1 3 4 1
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 1 2 1 3 1
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 1 1 1
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 2 2 3 3 2
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 3 2 3 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri