SAK 308

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi

Dersin Adı: SAK 308 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1.Applying Quality Approach in Healthcare, Second edition: A system´s Approach, Diane L. Kelly, 2006 2. Ellen J. Gaucher, Richard J. Coffey. Total Quality in Healthcare. Jossey-Bass Inc., Publishers, San Francisco, California, 1993 3. Ders Kitabı: Qualit
Yardımcı Ders Kitabı Total Quality Management. Besterfield, D.H., Besterfield-Michna, C., Besterfield, G.H., and Besterfield-Sacre, M. 3rd Edition, Prentice-Hall, New Jersey, 2003. / Principles of Operations Management. Jay Heizer and Barry Render, 6th Edition, Prentice Hall.
Dersin Amacı Dersin amacı, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri kavramları, Toplam Kalite Yönetimi teknikleri ve İstatistiksel Süreç Yönetimi araçlarının tanıtılması için gerekli temelinin oluşturulmasıdır.
Dersin Özeti

Kalite kavramı, teorisyenler ve teoriler, teoriğin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliği, toplum ve hasta ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve önerilerin ortaya konmasında bilimsel yöntemlerin ve sürekli kalite iyileştirme prensiplerinin vurgulanması, istatistiki kalite kontrol, kalite güvence sistemleri, sürekli kalite iyileştirme ve toplam kalite yönetimi arasındaki farklılıkların tartışılması,  sağlık hizmetlerinde altyapı, süreç ve çıktıların iyileştirilmesine yönelik performans değerlendirme yöntemlerinin tartışılması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin anlamını ve önemini bilir  

2. Müşteri algılarının neden ve nasıl ölçüleceğini bilir, yapı, süreç ve sonuç ölçülerini ayırt eder

3. Sağlık hizmetleri sunumundaki problemleri tanılar,  analiz edebilir ve çözüm üretebilir

4. Çeşitli tip ve düzeydeki sağlık organizasyonlarında sağlık kalitesi ile ilişkili yönetim bilgilerini uygulayabilir

5.  Temel kalite iyileştirme araçlarını kullanabilir ve temel kalite iyileştirme modellerini açıklayabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kalite Tanımı, Amaçları, Hizmet Sektöründe Kalite Kavramı, TKY Tanımı, Amaçları, Prensipleri
2. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme, Kalite Planlaması
3. Hafta İstatistiksel Yaklaşım
4. Hafta Temel Kalite Araçları
5. Hafta İleri Kalite Araçları
6. Hafta Kalite Kültürü ve Değişim
7. Hafta Sağlık İşletmelerinde Kıyaslama
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hizmet Kalite Kriterleri (Kamu ve Özel Hastaneler)
10. Hafta Kalite Fonksiyon Yayılımı
11. Hafta Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Servqual
12. Hafta ISO 9000 Standartları ve Sağlıkta Uygulanması
13. Hafta Akreditasyon
14. Hafta Altı Sigma Metodolojisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kalitenin önemini ve ölçümlerini bilir ve edindiği bilgileri Sağlık hizmetlerinin sunumunda uygular 1 2 2 3 5
PY2) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve iş yaşamında uygular 1 2 3 4 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 1 2 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrar, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 2 3 2 2
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları uygular 1 2 2 4 3
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 2 4 3 2
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 1 2 2 4
PY8) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 1 3 2 1
PY9) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 1 2 3 2 4
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve iş yaşamında kullanır 2 2 3 4 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 3 42
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 1 0 5
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri