SAK 307

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I

Dersin Adı: SAK 307 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. OECD and World Bank (2008) OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: Türkiye. OECD ve Dünya Bankası. 2. Tatar M, Mollahaliloğlu S, Şahin B, Aydın S, Maresso A, Hernández- Quevedo C. Turkey: Health system review. Health Systems in Transition,2011, 13(6):1?186.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Akar Çetin - Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
Dersin Amacı Dersin amacı, Öğrencileri; kamu hastane işletmelerinde finansal yönetim aracı olarak işletme bütçeleri, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal yönetim politikaları konularında bilinçlendirmektir.
Dersin Özeti

Finansal raporlama araçları, firma değerinin belirlenmesi ve yönetimi, finansal planlama yöntemleri, işletme sermayesi yönetimi, nakit ve benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stok yönetimi, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, işletme bütçelerinin hazırlanması, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, yabancı kaynakların yönetimi, öz kaynakların yönetimi, sermaye maliyeti ve fiyatlandırma.

Dersin Öğrenim Çıktıları

 1. Finansal yönetimi, finansal yöneticinin görevlerini tanımlar, raporlama araçlarını bilir ve yönetir

 2. Finansal analiz yapabilir ve yatırım projeleri hazırlar, kaynak yönetimi hakkında bilgi sahibi olur

 3. Varlık yönetimini bilir,  sermaye bütçelemesi yapar ve yatırım kararlarını alır

 4. Yabancı kaynakların yönetimi ve öz kaynakların yönetimini bilir

 5. Sermaye maliyeti, fiyatlandırma, stok yönetimi ve risk yönetimini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık Kurumlarının Türlerine Göre Finansal Sistemleri ve Finansal Raporlama Araçları
2. Hafta Sağlık Kurumlarında Firma Değerinin Belirlenmesi ve Yönetimi
3. Hafta Sağlık Kurumlarında Kısa Süreli Finansal Planlama Yöntemleri
4. Hafta Sağlık Kurumlarında Uzun Süreli Finansal Planlama Yöntemleri
5. Hafta Sağlık Kurumlarında İşletme Sermayesi Yönetimi
6. Hafta Sağlık Kurumlarında Nakit ve Benzeri Varlıkların Yönetimi
7. Hafta Sağlık Kurumlarında Alacakların Yönetimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sağlık Kurumlarında Stok Yönetimi
10. Hafta Sağlık Kurumlarında Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kararları
11. Hafta Sağlık Kurumlarında Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kararları
12. Hafta Sağlık Kurumlarında Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
13. Hafta Sağlık Kurumlarında Yabancı Kaynakların Yönetimi
14. Hafta Sağlık Kurumlarında Öz Kaynakların Yönetimi - Sermaye (Kaynak) Maliyeti ve Fiyatlandırma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Finansal yönetimin özelliklerini ve finansal yöneticinin görevlerini bilir ve bunları yönetim sürecinde uygular 1 2 3 2 4
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 1 2 2 3
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 2 2 3 2 5
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 3 4 5
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur 2 3 3 4 3
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 2 3 3 4
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip eder ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 1 3 3 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 3 4 4 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 3 2 2
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve bunları iş yaşamında uygular 2 2 1 3 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri