SAK 306

Sağlık Politikası ve Planlaması

Dersin Adı: SAK 306 Sağlık Politikası ve Planlaması
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. T.C. Sağlık Bakanlığı (1993), Ulusal Sağlık Politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara 2. 2.Balcı, Asım (2005), Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması, Atlas Yayıncılık, İstanbul. 3. Dunston, Roger,
Yardımcı Ders Kitabı Randall, Glen E. ve A. Paul Williams (2009), Health-care reform and the dimensions of professional autonomy?, Canadian Public Administration, Vol. 52, No. 1, s. 51-69.
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencileri sağlık politikaları ve planlama yöntemleri ile sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörler ile güncel yaklaşımlar çerçevesinde Türk sağlık politikası hakkında bilgilendirmektir
Dersin Özeti

Bu ders, makro düzeyde sağlık politikalarını hem Türkiye hem de dünyadaki örnekleri ile birlikte ele almaktadır. Sağlık politikası kavramları, sağlık reformları, global sağlık politikaları, sağlık politikası analizi, Türkiye sağlık politikalarının analizi ve değerlendirilmesi ve ilgili diğer konular.                 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık politikası belirleme süreci hakkında bilgi edinir ve stratejik bakış açısına sahip olur

2. Sağlık politikalarını değerlendirie,  analiz edip yorumlar ve etkileyen faktörleri bilir

3. Sağlık hizmetlerinde devletin rolünü ve bu kapsamda yeni eğilimleri değerlendirebilir

4. Küreselleşme sürecinin sağlık hizmetlerine etkilerini değerlendirebilir

5. Türk sağlık politikaları hakkında bilgi sahibi olur, değerlendirebilir ve analiz edip yorumlar

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık Politikası ve Planlaması İle İlgili Kavramlar ve Modeller
2. Hafta Sağlık Politikalarını Etkileyen Faktörler
3. Hafta Sağlık Politikası Belirleme Süreci
4. Hafta Sağlık Politikası Uygulama Süreci
5. Hafta Sağlık Politikalarının Değerlendirilmesi
6. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Devletin Rolü
7. Hafta Küreselleşme ve Sağlık Hizmetleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türk Sağlık Politikaları
10. Hafta Türk Sağlık Sistemi
11. Hafta Türkiye`de Sağlık Reformları
12. Hafta Planlama Yöntemleri
13. Hafta Planlama Süreci
14. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Kapasite Planlama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık Politikası ve Planlaması İle İlgili Kavramlar ve Modelleri bilir ve edindiği bilgileri Sağlık yönetimi alanında uygular 1 2 3 2 5
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 2 4 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 2 2 3 1 4
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 3 2 3 5
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 2 3 1 4 3
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 2 2 4 1
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip eder ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 3 1 3 5
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 1 2 3 3 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 3 3 2
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve bunları iş yaşamında uygulayabilir 2 2 3 3 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 2 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 4 0 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri