SAK 305

Bilgisayar Paket Program Kullanımı

Dersin Adı: SAK 305 Bilgisayar Paket Program Kullanımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1.Bilgisayarlı Muhasebe I_II (Eta,Logo;LKS), İbrahim Lazol, Yaşar gürsoy, Ekin Kitabevi, Bursa 2.ÖZDAMAR Kazım.
Yardımcı Ders Kitabı 1. FIELD Andy.
Dersin Amacı Dersin amacı, Öğrenciye; bilişim teknolojilerinin her dalında kullanılan paket programları kullanma, belge-tablo-sunu hazırlama ve internet işlemlerini gerçekleştirebilme yeterliliği kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Paket program menüleri/ Paket programlarda veri girişi ve türetimi,  Tabloların oluşturulması ve grafik çizimi,  Betimsel istatistiklerin hesaplanması/ parametrik testler, parametrik olmayan testle, Regresyon korelasyon analizleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İstatistik Paket Program menülerini bilir

2. En az bir paket programını etkin bir biçimde kullanabilir

3. Sunum hazırlama, internet ve E- posta yönetim programlarını kullanır

4. Programlama Dilinde Fonksiyon ve Nesne Kullanarak web sayfası hazırlayabilir

5. Verileri yorumlayıp değerlendirir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş-Ders Tanıtımı
2. Hafta İstatistik Paket Programlarının Menülerinin Tanıtılması
3. Hafta Bilgisayar Paket Program Seçim Tekniği
4. Hafta Frekans,Çapraz ve Çok Boyutlu Tabloların Oluşturulması
5. Hafta Kelime İşlemci Programı
6. Hafta Elektronik Tablolama Programı
7. Hafta Çeşitli Tipteki Grafiklerin Çizimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Betimsel İstatistiklerin Hesaplanması
10. Hafta Web Formları
11. Hafta Sayfalar Arası Veri Aktarımı
12. Hafta Sunu Hazırlama Programı
13. Hafta Internet ve E-Posta Yönetimi Konuları
14. Hafta Veritabanı Bağlantısı ve Veritabanı İşlemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Bilgisayar sektöründe güncel olan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanma becerisi kazanır 1 2 2 3 2
PY2) Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki problemleri tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanır 1 2 2 3 5
PY3) Tanımlanan bir hedef doğrultusunda bir problemi ve süreci tasarlama ve çözümleme becerisi kazanır 2 1 2 2 5
PY4) Uluslararası kriterler doğrultusunda insan ve çevreye duyarlı programlar üretebilme becerisi kazanır 1 2 3 4 5
PY5) Bilgisayarda karşılaşılan yazılım problemlerini tespit ve çözüm becerisi kazanır. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir 2 3 2 3 5
PY6) Bilgisayar alanında temel kavramları anlama becerisi kazanır. Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır. Ekip çalışması yapar 2 2 3 3 5
PY7) Yazılım planlama, tasarlama ve üretme becerisi kazanır. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır 1 2 1 2 4
PY8) Yazılım kurulum, test ve kabul işlemlerini yapabilme ve bunları iş yaşamına uyarlama becerisi kazanır. 2 3 1 3 4
PY9) Yabancı dilde mesleki konuları anlama becerisi kazanır ve bunu yönetim sürecinde uygular 2 2 1 3 5
PY10) Bilgisayar sektöründe güncel olan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanma becerisi kazanır 2 2 2 3 3
PY11) Bilgisayar paket programları seçebilme yeteneği kazanır. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 12 0 3 42
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 2 0 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 7 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri