SAK 303

Hastane Örgüt Yönetimi II

Dersin Adı: SAK 303 Hastane Örgüt Yönetimi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1.Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Kitabı Doç.Dr.Şahin KAVUNCUBAŞI 2. 2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği/ 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 3. 3.Özel Hastaneler Mevzuatı, Sağlık Kurumları Yönetimi, Açıköğretim Fakültesi yayının
Yardımcı Ders Kitabı 1. Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5, ISBN 978-975-06-1299-2.
Dersin Amacı Dersin amacı, yönetim ve organizasyon teori ve uygulamalarını tanıtmaktır.
Dersin Özeti

Örgüt teorileri, Sağlık kurumları ve değişen çevresi, Hastane yönetim kurulları, kamu hastaneler birliği, Hastane yönetimi ve yöneticisi, Sağlık kurumlarında karar verme ve problem çözme süreci, Sağlık yönetiminde çağdaş teoriler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Yönetimin özelliklerini bilir ve yönetim teorilerinin gelişimini açıklar

2. Sağlık kurumlarının değişen çevresini fark eder ve sağlık hizmeti üzerine olan etkilerini bilir

3. Hastane yönetim kurullarını ve işlevlerini bilir. Tedavi planları ve verimlilik yönetimini bilir

4. Kamu Hastaneler Birliği ve yönetim özelliklerini bilir. Ekip çalışmasını bilir, çatışmaları yönetir

5. Sağlık kurumlarında karar verme ve problem çözme süreçlerini açıklar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Örgüt Teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi
2. Hafta Sağlık Kurumlarının Temel Unsurları
3. Hafta Sağlık Kurumları ve Değişen Çevresi
4. Hafta Hastane Yönetim Kurulları
5. Hafta Kamu Hastaneler Birlikleri
6. Hafta Hastane Yönetimi ve Yöneticisi
7. Hafta Hastane Yönetimi, Yöneticisi ve Türkiye’deki Uygulamalar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sağlık Kurumlarında Karar Verme ve Problem Çözme Süreci
10. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri
11. Hafta Sağlık Kurumlarında Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi
12. Hafta Sağlık Kurumları Yönetiminde Çağdaş Teoriler: Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Örnek Edinme
13. Hafta Sağlık Kurumları Yönetiminde Çağdaş Teoriler
14. Hafta Tedavi Planları, Kullanım Yönetimi ve Verimlilik Yönetim
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahip olur ve bunu tolum sağlığının korunması ve gelişmesi çalışmalarında kullanır 2 4 2 3 3
PY2) Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirir 2 2 3 3 4
PY3) Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir 1 2 3 4 3
PY4) Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir 2 2 2 2 2
PY5) Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır 1 2 3 4 3
PY6) Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır. Ekip çalışması yapar 1 2 3 4 4
PY7) Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır 2 3 2 3 3
PY8) Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır 1 2 3 3 4
PY9) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir 2 2 3 2 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve bunu yönetim sürecinde kullanır 2 2 3 2 3
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 3 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 2 0 26
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri