SAK 301

Sağlık Ekonomisi

Dersin Adı: SAK 301 Sağlık Ekonomisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı M.Sönmez, Paran Kadar Sağlık, B.Şenathar Sağlık ekonomisi
Yardımcı Ders Kitabı 1. Çelik, Yusuf, Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2011. 2. Glied, S., Smith, P.C., (2011), The Oxford handbook of health economics, Oxford : New York : Oxford University Press
Dersin Amacı Dersin amacı, sağlık sektöründeki hizmet üretim, tüketim, kaynak tahsisi ve verimliliği, olgularına yönelik kalitatif ve kantitatif yöntem öğretmek, bunların hem yurttaşın yaşam kalitesi hem de ülke ekonomisi açısından önemini vurgulanarak kaynak verimliliği ve süreç etkinliği sağlanması ve arttırılması konusunda bilgi kazandırmaktır
Dersin Özeti

  Sağlık  ekonomisi kavramı, gelişimi ve  sağlık sektörünün ekonomideki yeri, Sağlık ekonomi sistemi ve sağlık arz ve talebinin analizi, Sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgisi, Ekonomik planlama ve sağlık sektörünün planlanması, Sağlık sektöründe proje değerlendirme, Sağlık hizmetleri üretimi ve finansmanı, İlaç endüstrisi ve ekonomisi, Sağlık politikalarında ekonomik rasyonalite, Ekonomik Değerlendirme Teknikleri ve Türkiye sağlık ekonomisi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık ekonomisi konusunda gerekli kavram ve ilişkileri yorumlayar, görev tanımlarını oluşturur

2. Sağlık ekonomisi faaliyeti sürecin bilir, farklı planları yapar, uygular ve israfı önler  

3. Küresel sağlık politikalarını ve uluslar arası kuruluşları bilir    

4. Sağlık ekonomisinin bileşenlerini, ilaç üretimi ve pazarlama teknikleri ve uluslararası piyasa yapısını bilir

5. Türkiye sağlık ekonomisi genel trendlerini ve yapısal dönüşümleri bilir     

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık Ekonomisi Kavramı ve Sağlık Ekonomisinin Teorik Çerçevesine Genel Bir Bakış
2. Hafta Sağlık Ekonomisinde Hizmet Üretim Olgusu ve Serbest Piyasa Yaklaşımı
3. Hafta Sağlık Ekonomisinde Hizmet Üretim Olgusu ve Serbest Piyasa Yaklaşımına Karşı Görüşler
4. Hafta Sağlık Ekonomisinde Tüketim Olgusu ve Ürün Esnekliği ve Piyasa Modelleri ve Eğilimler
5. Hafta Sağlık Ekonomisinin Bileşenleri Hastane, İlaç ve Teknolojik Yenilikler
6. Hafta İlaç Üretimi ve Pazarlanmasında Kullanılan Teknikler ve Uluslararası Piyasa Yapısı
7. Hafta Küresel Sağlık Politikaları ve Birey ve Bireyin Yaşam Kalitesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Küresel Sağlık Politikaları ve Uluslararası Kuruluşlar
10. Hafta Dünyada Sağlık Ekonomisi Genel Trendleri
11. Hafta Dünyada Sağlık Ekonomisinin Kurumları ve Yapısal Dönüşümler
12. Hafta Avrupa Sağlık Dönüşümü ve Anglo-Sakson Sağlık Yaklaşımı, Sağlık Harcamaları ve Finansmanındaki Dönüşüm Süreçleri
13. Hafta Türkiye de Sağlık Ekonomisi Genel Trendleri
14. Hafta Türkiye de Sağlık Ekonomisinin Kurumları ve Yapısal Dönüşümler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık sektöründeki hizmet üretim, tüketim, kaynak tahsisi ve verimlilik konusunda edindiği kuramsal ve uygulama bilgilerini Sağlık yönetimi alanında uygular 1 2 2 3 5
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 1 2 3 3
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 2 3 4 4 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme becerisi kazanır 1 2 2 4 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur 1 2 3 4 3
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 2 3 3 4
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 3 2 3 3
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 3 2 4 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 2 3 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 2 2 3 4 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 2 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 17 1 17
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri