SHM 004

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Adı: SHM 004 İş Sağlığı ve Güvenliği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Aksel BAYRAM KIRAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı 1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Komisyon, Yediiklim Yayınları, İstanbul, 2015. 2. İş Güvenliği, Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi, 2010.
Yardımcı Ders Kitabı Konularla ilgili Powerpoint sunuları.
Dersin Amacı Öğrencilerin iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında bilgilerini artırmak, iş yerlerinde veya çalışma ortamlarındaki dikkat edilmesi gereken kuralları öğreterek bilinçli hale getirmek
Dersin Özeti

İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve gelişimi, iş sağlığı kurulu, Türkiye de ve dünyada iş sağlığı, kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ve sözleşmeler

   

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İş güvenliği ve işçi sağlığı kavramlarını tanımlayabilir ve analiz edebilir

2. Meslek Hastalıkları ve korunma yollarını bilir

3. Kaldırma ve taşıma makinelerinde iş güvenliği kurallarını bilir

4. Ulusal ve uluslar arası kuruluşlar arasındaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sözleşmeleri bilir

5. Meslek hastalıklarını ve korunma yollarını, hukuki sorumlulukları ve etik kuralları bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş Güvenliğinin Tanımı ve Tarihçesi
2. Hafta Devletin, İşverenin ve İşçinin Görevleri, Hukuk Kavramı ve Çeşitleri
3. Hafta İş Kazası Kavramı, Oluş Sebepleri ve İş Kazası Çeşitleri
4. Hafta Meslek Hastalıkları Kavramı, Çeşitleri ve Korunma Yolları
5. Hafta Ergonomi (İşçi ve İşyeri Yeri Koşullarının İşçi Sağlığına Etkisi)
6. Hafta Çalışma Alanlarında Elektriksiz Aletlerle Çalışmalarda İş Güvenliği
7. Hafta Çalışma Alanlarında Elektrikli Aletlerde Çalışmalarda İş Güvenliği
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İş Güvenliğinde Koruyucular (Makine ve Kişisel Koruyucular)
10. Hafta Bakım ve Onarım İşlerinde İş Güvenlik Kuralları
11. Hafta Çalışma Hayatında Etik Kurallar
12. Hafta Kaldırma ve Taşıma Araçlarında İş Güvenliği
13. Hafta Yangın, Patlama, ve Doğal Afetlerde Güvenlik Önlemleri
14. Hafta İlkyardım ve İlkyardım Kuralları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve uygular 1 2 2 4 3
PY2) Güvenlik kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 3 1 1
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanır 2 2 2 4 4
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 3 3 3 3
PY5) Ulusal ve uluslararası düzeyde güvenlik sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 2 2 3 4
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 2 2 4 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 2 3 2 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 3 3 4 3
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 3 2 1 4 5
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 1 2 4 3 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 2 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri