SAK 216

İlk Yardımda Temel Bilgiler

Dersin Adı: SAK 216 İlk Yardımda Temel Bilgiler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Fatma YILMAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım. Tartışma, Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı 1. Koç, M.A.,Taşkın, E.,Kızılay İlk Yardım El Kitabı, 12. Baskı, Ankara, Ofis Ostim, 2014. 2. Sözen, C., İlk Yardım ve Acil Bakım, 1. Baskı, İstanbul, Sistem Matbaacılık, 2006. 3. T.C. Milli Eğirim Bakanlığı Teknik Eğitim Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri
Yardımcı Ders Kitabı Akdeniz, S., Bingöl, N., Demir, G., Karagöz, S., Turan,S., Kızılay İlk Yardım Eğitimi Kaynak Kitabı, 1. Baskı, Pelin Ofset, Ankara, 2001.
Dersin Amacı Genel ilk yardım bilgilerinin öğretilmesi ve acil bakım hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonunun öğretilmesi ve özellikle sağlık kurumlarında bu hizmetlerin koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanmasına bilgi ve becerisi kazandırmaktır
Dersin Özeti

İlk yardımın  temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma teknikleri  ve yönetimi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İlkyardımın temel uygulamaları (Koruma-Bildirme-Kurtarma) işlemlerini uygular

2. İlkyardımcı özelliklerini ve olay yerini değerlendirmesini bilir

3. Hasta/yaralıları yöntemlere uygun olarak değerlendirir ve gerekli uygulamaları yapar

4. Bebeklere, çocuklara ve yetişkinlere tekniğine uygun olarak temel yaşam desteği yapar

5. Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygular,  organize eder ve ekip işbirliğini sağlar 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İlk yardımın tanımı ve temel uygulamaları (Koruma, bildirme ve kurtarma)
2. Hafta Olay yeri değerlendirmesi
3. Hafta İnsan vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenler
4. Hafta Yetişkinlerde temel yaşam desteği
5. Hafta Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği
6. Hafta Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım
7. Hafta Dış ve iş kanamalarda ilk yardım, yara ve yara çeşitleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Acil bakım gerektiren durumlarda ilkyardım
10. Hafta Zehirlenmeler ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
11. Hafta Yanık ve donmalarda ilk yardım
12. Hafta Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
13. Hafta Yabancı cisim batması ve hayvan ısırma-sokmalarında ilkyardım
14. Hafta Hasta/yaralı acil taşıma teknikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İlkyardıma ilişkin temel kavramları bilir ve ilkyardım alanında edindiği bilgileri yönetim çalışmalarında uygular 2 3 3 4 3
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 2 3 3 5
PY3) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 3 4 5 4 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 3 3 2 3 5
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 3 2 3 2 2
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 2 4 4 5
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 3 2 3 3 3
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 3 3 4 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 4 3 3 4 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve gerektiğinde kullanır 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 2 3 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 3 0 39
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 11 1 12
Yari Yılsonu sınavı 1 14 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri