SAK 213

Halkla İlişkiler

Dersin Adı: SAK 213 Halkla İlişkiler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Doç. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, 2001, Gazi Kitabevi 2. Meslek Yüksekokulları İçin Halkla İlişkiler, Murat Sezgin, 2007, Yücemedya 3. Halkla İlişkiler, Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel, 1988, Bilgehan Yayınevi
Yardımcı Ders Kitabı 1. Kişisel İmaj, Yard. Doç. Dr. Müjde Ker Dinçer, 2001, Alfa Yayınları 2. Olumlu İmaj Yaratmak Halka İlişkiler, Lale Bilgin, 2008, Kum Saati Yayınları 3. Sağlık Hizmetlerinde Halkla ilişkiler ve Hastayla Etkili İletişim, Ayhan Uludağ, 2010, Tablet Yay
Dersin Amacı Dersin amacı, sağlık kuruluşlarında imaj ve itibarın yaratılması ve sürdürülmesinde önemli bir yere sahip olan halkla ilişkiler kavramı, diğer alanlarla ilişkileri, örgüt içindeki yeri ve önemi, halkla ilişkiler faaliyetleri, kullanılan iletişim araçları, basınla ilişkiler ve protokol uygulamaları hakkında genel bilgiler vermek, iş yaşamında halkla il
Dersin Özeti

Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramlar,  Ders kapsamı içerisinde halkla ilişkiler tanımları, amacı, işlevi, propaganda, reklam gibi benzer kavramlarla farklılıkları, halkla ilişkilerin dünyada ve Türkiye’deki tarihi gelişimi, ilişki modelleri, halkla ilişkiler personelinin nitelikleri, halkla ilişkilerde internetten yararlanma yolları, kriz yönetimi, itibar yönetimi, halkla ilişkiler etiği

Dersin Öğrenim Çıktıları

        1. Halkla ilişkiler konusunda kavram, yöntem ve anlayışlara ilişkin bilgi sahibi olur  

        2.  Halkla ilişkilerin iş yaşamındaki önemini ve etkisini bilir

        3. Halkla ilişkilerin  örgütsel yönetimde önemini bilir 

        4. Basınla ilişkilerin yürütülmesi, kurum tanıtımına yönelik faaliyetlerin organize eder

        5. Karşılaşılabilecek olası güçlüklerin üstesinden geir

 

          

  

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişimi (Dünyada ve Türkiye de halkla ilişkilerin gelişim süreci, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin gelişim süreci ve Sağlık hizmetlerinde halka İlişkiler uygulamalarını zorunlu kılan etmenle
2. Hafta Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu Diğer Alanlar( Halkla ilişkiler ve iletişim, Halkla ilişkiler ve reklam , Halkla ilişkiler ve propaganda, Halkla ilişkiler ve pazarlama, Halkla ilişkiler ve insan kaynakları )
3. Hafta Halkla İlişkilerin Temel Amaç, İşlev ve İlkeleri
4. Hafta Halkla İlişkiler Kavramının Sınıflandırması ( Halkla ilişkilerin sınıflandırılması, Kurumsal halkla ilişkiler, Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, Pro-aktif halkla ilişkiler, amacı, faydaları, Re-aktif halkla ilişkiler, amacı, faydaları )
5. Hafta Halkla İlişkilerin Biriminin Örgütlenmesi
6. Hafta Halkla İlişkiler Görevlilerinin Genel Özellikleri ve Görevleri (Halkla ilişkiler yöneticisinin nitelikleri, sorumlulukları ve görevleri, Halkla ilişkiler birimi çalışanlarında bulunması gerekli özellikler, Sağlık personelinin halkla ilişkiler açısından
7. Hafta Halkla İlişkiler Uygulamalarında Hedef Kitle, Halkla ilişkiler ve kamuoyu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Süreci
10. Hafta Halkla İlişkiler Faaliyetleri
11. Hafta Halkla İlişkiler Faaliyetleri (. Kriz yönetimi , İtibar yönetimi: kurum kimliği-kurum kültürü-kurum imajı )
12. Hafta Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve Yöntemler ( Basılı araçlar, Sözlü araçlar,. Görsel işitsel araçlar , Diğer araçlar (sağlık kurumlarında hasta/çalışan şikayetlerinin alınması, değerlendirmesi, Medya ile ilişkiler)
13. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkilerde Sağlık Personelinin Rolü
14. Hafta Halkla İlişkilerin Gelecekteki Rolü ve Önemi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Halkla ilişkiler alanında edindiği bilgiler yönetim alanında uygular 2 3 2 4 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur 2 3 4 4 5
PY3) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür 2 2 3 4 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır 1 2 3 4 5
PY5) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayıp, yönetir 2 2 3 4 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayıp, yönetir 2 2 2 4 4
PY7) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir 1 2 3 3 2
PY8) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler 1 2 3 3 4
PY9) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranış gösterir 1 2 3 3 4
PY10) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasına yapar 2 3 4 4 5
PY11) Etkin bir yönetim ve yönetici bilgisine sahip olur 3 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 1 0 10
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri