SAK 211

Sağlık Sosyolojisi

Dersin Adı: SAK 211 Sağlık Sosyolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Cirhinlioğlu, Zafer. (1999), Sağlık Sosyolojisi, Nobel Yayınları. ANK. 2. Kasapoğlu, Aytül, (1996), Sağlık Sosyolojisi, Sosyoloji Derneği, ANK
Yardımcı Ders Kitabı 1. Scambler, Graham. (1991), Sociology as applied to Sociology, BaillerTindall. 2. Tuckett, D. (1976), An Introduction to Medical Sociology, London, Tavistock.
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencileri sosyoloji ve sağlık sosyolojisi konusunda teorik ve pratik olarak bilgilendirmek bakış açılarını genişletmek sorgulayıcı olmalarını sağlamak, kazandıkları bilgileri ve tutumları eğitimleri ve meslek hayatları boyunca kullanmalarını sağlamaktır.
Dersin Özeti

  Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi,  Toplumsal Yapı ve Sosyal Kurumlar, Sağlık ve hastalık tanımları, Sağlık sosyolojisinin gelişimi, Sosyal Yapının Sağlık Hastalık Üzerine Etkileri, Hasta, Hastane, Hekim, Hemşire İlişkisi.    

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Araştırma etiğini uygular. Tıbbi etik sorunları değerlendirir

2. Geleneksel sağlık uygulamalarını ve etkilerini fark eder

3. Tıbbın yan etkilerini fark eder. Hastalık teşhisini bütün boyutlarıyla değerlendirir

4.Telkinin ve ruhi faktörlerin sağlıkla ve hastalıkla ilişkisini kurar

5.Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi
2. Hafta Toplumsal Yapı ve Sosyal Kurumlar
3. Hafta Sosyolojinin Türkiye Açısından Önemi
4. Hafta Sağlık Sosyolojisinin Gelişimi
5. Hafta Sağlık Hastalık Tanımları
6. Hafta Tıbbın Tarihsel Gelişimi
7. Hafta Sosyal Yapının Sağlık Hastalık Üzerine Etkileri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hastalığın Tarihçesi ve Hasta Davranışları
10. Hafta Teşhisin Anlam ve Özellikleri
11. Hafta Hastalığın Tıbbileştirilmesi
12. Hafta Plasebo Etkisi
13. Hafta Hasta, Hastane, Hekim, Hemşire İlişkisi
14. Hafta Hastalık/Sağlık Sorunu ve Uluslar Arası İlişkiler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık sosyolojisi alanında edindiği bilgileri Sağlık Yönetimi alaınıda uygular 2 3 4 4 5
PY2) Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, liderlik, karar verme, değişim ve çatışma yönetimi becerisi geliştirir 1 2 3 3 5
PY3) Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, liderlik, karar verme, değişim ve çatışma yönetimi becerisi geliştirir 2 2 3 4 2
PY4) Kendi öğrenme gereksinimlerini fark eder, yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişim anlayışını benimser 2 2 3 4 4
PY5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı çevre için proje ve etkinlikler düzenler 2 2 2 3 5
PY6) Kendini tanıma, sözel ve yazılı iletişim becerileri ve sunum yapabilme becerilerini üst düzeyde geliştirir 1 2 3 4 5
PY7) Günümüz koşullarının gerektirdiği düzeye uygun bilgisayar, yabancı dil, araştırma ve istatistik bilgisine sahip olur 1 2 3 2 3
PY8) Toplumu tanıma, çalışmalarını bilimsel etik ilkeler doğrultusunda yönlendirme bilgi ve becerisine sahip olur 1 2 3 3 4
PY9) Alanıyla ilgili yasal mevzuatı (sağlık, idare, vergi hukuku vb.) bilir ve güncel gelişmeleri takip eder 2 2 3 3 4
PY10) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasına yatkın olur 2 2 3 3 4
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri