SAK 210

Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin Adı: SAK 210 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Merve ÇARKIT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı 1.Tengilimoğlu, Dilaver, Akbolat, Mahmut, Işık, Oğuz; Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul,2015. 2.Cankul, İbrahim Halil;İnsan Kaynakları Yönetimi ve Planlaması, Yönetimi,Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul,2010. 3.Bingöl
Yardımcı Ders Kitabı 1. Sabuncuoğlu, Zeyyat, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalı, II. Baskı, Alfa Aktüel Basım Yay. Dağ. Ltd. Şti.,Bursa, 2005.
Dersin Amacı Dersin amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamındaki kavramlar, işlevler, teknikler, yöntemler, yaklaşımlar (İKY örgütlenmesi, iş analizi, iş tasarımı, insan gücü planlaması, iş gören seçme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, başarı değerleme, iş değerleme ve ücret yönetimi, iş göreni kalıcı kılma, İKY bilgi yönetimi); ve konu ile ilgili uygulamal
Dersin Özeti

İnsan  Kaynakları Yönetimi kapsamındaki kavramlar, işlevler, teknikler, yöntemler, yaklaşımlar (İKY örgütlenmesi, iş analizi, iş tasarımı, insan gücü planlaması, iş gören seçme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, başarı değerleme, iş değerleme ve ücret yönetimi, iş göreni kalıcı kılma, İKY bilgi yönetimi); Konu ile ilgili yapılan araştırmalar ile sağlık kurumlarındaki uygulamalar, yaklaşımlar 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamındaki kavramları, işlevleri, teknikleri açıklayabilir

2.Sağlık kurumlarında iş analizi, iş tasarımı, işe alma, değerlendirme ve ödüllendirme yapabilir

3.Sağlık kurumlarında kariyer planlaması yapar ve uygulamaları sorgulayabilir

4.İKY fonksiyonlarını İKY'nin entegrasyonu açısından ilişkilendir ve personel bağlılığını artırır

5.Sağlık kurumlarında İKY fonksiyonları ile ilgili sorunları çözer, ücret yönetimini bilir

   

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnsan Kaynakları Yönetimine Tarihsel Bakış
2. Hafta Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi
3. Hafta Sağlıkta İnsan Kaynakları Planlaması
4. Hafta Sağlık Kurumlarında İş Analizi ve İş Tasarımı
5. Hafta Sağlık Kurumlarında İş Gören Bulma ve Seçme
6. Hafta Sağlık Kurumlarında İş Gören Eğitim Yönetimi
7. Hafta İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerleme ve Ödüllendirme
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sağlıkta Kariyer Yönetimi ve Planlaması
10. Hafta Sağlık İnsan Kaynaklarında Başarı Değerlemesi
11. Hafta Sağlık Kurumlarında İş Değerlemesi
12. Hafta Sağlıkta Ücret Yönetimi ve Ücret Sistemleri
13. Hafta İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
14. Hafta Sağlık Kurumlarında İş göreni Örgütte Tutma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve bunları uygular 1 2 2 3 4
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 3 2 4 3
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 3 2 4
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını analar, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 2 3 4 2
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve iş yaşamında uygular 1 2 1 1 4
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 2 3 4 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 2 4 3 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 2 3 3 3 3
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 2 3 2 2
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 2 2 3 2 2
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 2 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri