SAK 209

Hastane Yönetimi

Dersin Adı: SAK 209 Hastane Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Ahmet AK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma,Örnek olay,Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1.Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Kitabı, Şahin KAVUNCUBAŞI, Selami Yıldırım, Siyaset Kitapevi; Ankara, 2010. 2. hastane Yönetimi ve Organizasyonu, İsmail Ağırbaş, Siyaet Kitapevi, Ankara, 2016 3.Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği/ 663 Say
Yardımcı Ders Kitabı 1. Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5, ISBN 978-975-06-1299-2.
Dersin Amacı Dersin amacı, yönetim ve organizasyon teori ve uygulamalarını tanıtmaktır.
Dersin Özeti

Hastane  Yönetiminde Temel Kavramlar, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Hastane Poliklinik ve Klinik Hizmet Yönetimi, Hastane Destek Hizmetleri Yönetimi, Hastane Yönetim Kurulu ve Kamu Hastane Birlikleri, Hastane Çalışanlarının  Görev Tanımları, Hastanelerde Ekip Çalışması, Hastanelerde Koordinasyon ve İletişim, Hastanelerde Kalite ve Performans Yönetimi.  

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Yönetimi tanımlar, özelliklerini ve yönetim teorilerinin gelişimini açıklar

2.Planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını açıklar

3.İşletme yönetiminde karar verme şekillerini açıklar

4.Yönetim tarzları, örgütsel yapı ve tasarımları tanımlar ve karşılaştırır

5.Organizasyonlarda iletişim, motivasyon, liderlik, haberleşmeyi açıklar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar
2. Hafta Hastane Yönetimi ve Organizasyonu
3. Hafta Hastanelerin Organizasyon Yapısı
4. Hafta Hastane Poliklinik ve Klinik Hizmet Yönetimi
5. Hafta Hastane Klinik Destek Hizmetleri Yönetimi
6. Hafta Hastane Destek Hizmetleri Yönetimi
7. Hafta Hastane Yönetim Kurulu ve Kamu Hastane Birlikleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hastane Çalışanlarının Görev Tanımları
10. Hafta Hastanelerde Kalite ve Performans Yönetimi
11. Hafta Hastanelerde Verimlilik Uygulamaları
12. Hafta Hastanelerde Ekip Çalışması
13. Hafta Hastane Mevzuatı
14. Hafta Final Sınavına hazırlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur. Yönetim ve organizasyon teori ve uygulamaları konusunda yeterli bilgi, beceri ve tutum geliştirir 1 2 2 4 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 2 3 4 4
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 3 4 2
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme bilgisine sahip olur 2 2 3 4 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları uygular 1 2 3 4 5
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 2 3 4 4
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 2 3 3 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 1 2 3 3 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 3 3 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 2 2 3 4 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 3 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 1 20 1 21
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 5 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 1 15
Yari Yılsonu sınavı 1 17 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri