SAK 207

Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması

Dersin Adı: SAK 207 Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Merve ÇARKIT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma,Örnek olay
Önerilen Ders Kitabı 1.Tengilimoğlu, Dilaver, Akbolat, Mahmut, Işık, Oğuz; Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul,2015. 2.Cankul, İbrahim Halil;İnsan Kaynakları Yönetimi ve Planlaması, Yönetimi,Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul,2010. 3.Bingöl
Yardımcı Ders Kitabı 1.Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği/ 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2.Özel Hastaneler Mevzuatı, Sağlık Kurumları Yönetimi, Açıköğretim Fakültesi yayını
Dersin Amacı Dersin amacı, sağlık işletmelerindeki kaynak planlamasının ve malzeme yönetiminin önemini açıklamak, sağlık hizmetini bu planlama ve yönetime göre yapan sağlık kurumlarındaki yapı konusunda bilgi sahibi olmaktır.
Dersin Özeti

Sağlık işletmelerinde kaynak kavramının tanımı, Kaynakların önemi, Kaynakların verimli, etkin ve etkili kullanımı, Kaynak seçimi, Hedef belirleme, İhtiyaçların belirlenmesi, Kaynakların dağılımı, Kaynak planlaması, Kaynak kullanıcıların belirlenmesi ve eğitimi, Kontrol ve değerlendirme süreci. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık işletmelerinde kaynak kavramını tanımlar ve kaynak yönetimi konusunda bilgi kazanır

2. Sağlık sistemlerini,  ihtiyaçlarını, kaynak dağılımını bilir ve kaynak planlaması yapar

3. Kaynak kullanıcılarının belirlenmesini ve eğitimini bilir,  kaynak kullanımını kontrol eder

4.  Stok yönetimi,  planlama ve kontrol tekniklerini bilir

5. Sağlık kurumlarında kaynak kullanımında değerlendirme sürecini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık kurumlarında kaynak kavramının tanımı ve önemi
2. Hafta Sağlık sistemleri
3. Hafta Sağlık Kurumlarında Hedeflerin ve ihtiyaçların belirlenmesi Kaynakların Seçimi
4. Hafta Kaynakların dağılımı ve planlaması
5. Hafta Kaynak kullanıcılarının belirlenmesi ve eğitimi
6. Hafta Kaynak kullanımında kontrol ve değerlendirme süreci
7. Hafta Talep tahmini ve kapasite planlaması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İnsan gücü planlaması
10. Hafta Satın alma-şartname hazırlama ve pazarlık
11. Hafta Stok yönetimi
12. Hafta Çeşitli planlama ve kontrol teknikleri
13. Hafta Kalite ve kaynak planlaması
14. Hafta Sağlık kurumlarında bilgi sistemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur. Yönetim ve organizasyon teori ve uygulamaları konusunda yeterli bilgi, beceri ve tutum geliştirir 1 2 2 4 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 2 3 4 4
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 3 4 2
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme bilgisine sahip olur 2 2 3 4 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları uygular 1 2 3 4 5
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 2 3 4 4
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 2 3 3 2
PY8) Sağlık kurumlarında insan kaynakları, malzeme ve halkla ilişkiler yönetimi becerisini kazanır 1 2 3 3 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 3 3 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 2 2 3 4 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 3 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 2 0 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 14 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri