SAK 207

Örgütsel Davranış

Dersin Adı: SAK 207 Örgütsel Davranış
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Kutanis Rana Özen, (2003), Örgütlerde Davranış Bilimleri, Sakarya Ü.,Sakarya 2. Yılmazer Aydın,Eroğlu Cemal, (2008), Meslek Yüksekokulları için Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık. 3. Güney Salih, Örgütsel Davranış, Nobel Yay
Yardımcı Ders Kitabı Diğer Davranış bilimleri ve örgütsel davranış ile ilgili kitaplar, internet yayınları ve makaleler.
Dersin Amacı Dersin amacı, Öğrenciyi iş yaşamındaki çeşitli davranışsal konulara ve bu konuların neden olabileceği durumlara hazırlayarak, iş hayatında ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm bulabilmesini sağlamak
Dersin Özeti

 Örgütsel davranış konusunda genel bir değerleme; Tarihsel ve küresel bağlamda örgütsel davranış; Örgütlerde bireyler, algı, tutum, kişilik ve bireysel davranış, iş doyumu, temel motivasyon kavramları ve örgütler, çalışanlar ve yöneticiler için önemi, bireysel karar oluşturma; Örgütlerde gruplar, grup davranışı, takımlar, iletişim, liderlik, güç ve politika, çatışma ve müzakere, stres; örgütsel sistem, örgüt yapısı, teknoloji ve iş tasarımı, sosyo- teknik sistem, örgütsel kültür, örgütsel değişme ve geliştirme.

     

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İş hayatında ve günlük yaşamında karşılaşılan farklı davranışların önem ve etkisini bilir 

2. İş ortamında davranışların nasıl oluştuğunu ve değiştiğini kavrayabilir

3. Örgüt kültürü ve örgüt iklimi hakkında bilgi sahibi olur

4. Örgütsel motivasyon yöntemlerini bilir

5. Liderlik ve lider çeşitlerini ve özelliklerini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Örgütsel Davranış İle İlgili Temel Kavramlar ve Davranış Bilimleri İle İlişkisi, Karar Verme, Yönetim Labirenti
2. Hafta Örgütlerde Davranış Düzlemi, Sosyal Statüler, Rol Davranışı
3. Hafta Motivasyon, Motivasyon Teorileri ve Motivasyonun İşletmeler, Yöneticiler e Çalışanlar Açısından Önemi
4. Hafta Örgütlerde Moral, Monotonluk, İşe Devamsızlık ve Personel Devri
5. Hafta Örgütlerde Tutumlar, Tutum Oluşumu ve Tutumu Oluşturan Faktörler, Tutum Değiştirme
6. Hafta İş Ortamında Algılama, Algılamayı Etkileyen Faktörler, Algılama Hataları, Algılama - Davranış Tutum İlişkisi
7. Hafta Örgütlerde İş Tatmini, İş Tatminsizliğinin İfade Biçimleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İş Ortamında Fiziksel Sorunlar ve Stres
10. Hafta Kişilik, Kişiliğin Temel Özellikleri, Kişiliğin Açıklanmasında Kuramsal Yaklaşımlar
11. Hafta Örgütlerde Çatışma ve Çatışma Yönetimi
12. Hafta Örgütlerde Gruplar, Grup Türleri, Grupların Oluşumu ve İşleyişi, G Örgütlerde Gruplar, Grup Türleri, Grupların Oluşumu ve İşleyişi, Grupların Özellikleri rupların Özellikleri
13. Hafta Kültür Kavramı ve Örgüt Kültürü, Örgüt Kültürünü Etkileyen Faktörler
14. Hafta Örgütsel Davranış İle İlgili Güncel Konular (Mobing Vb.)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur ve bu alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır 1 2 3 2 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur 1 2 3 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanır 2 2 3 4 4
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilme, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olur 3 2 3 3 3
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme takımlarda sorumluluk alabilme ve bireysel çalışma yapabilme becerisi kazanır 3 3 3 4 5
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur 3 2 3 4 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci içinde bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır 1 2 3 4 4
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur 3 4 4 4 5
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur 3 4 4 3 5
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır 4 3 3 3 3
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 1 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 2 0 24
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri