SAK 206

Sağlık Enformasyon Yönetimi

Dersin Adı: SAK 206 Sağlık Enformasyon Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1.Bali, R. K. (2005). Clinical knowledge management : opportunities and challenges. Hershey, PA: Idea Group Pub. 2.Bali, R. K., & Dwivedi, A. (2007). Healthcare knowledge management :issues, advances and successes. New York ; London: Springer.Hislop, D.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Riaño, D., & K4CARE (Project). (2008). Knowledge management for health care procedures : from knowledge to global care, AIME 2007 WorkshopK4CARE 2007, Amsterdam, The Netherlands, July 7, 2007
Dersin Amacı Dersin amacı, örgütlerde bilgi yönetimi politika ve stratejileri üzerine eleştirel bir anlayış geliştirmektir.
Dersin Özeti

Bilgi yönetimi süreci, bilgi yönetimi araçları, bilgi yönetimi ve örgüt kültürü arasındaki etkileşim, bilgi Yönetimi uygulama stratejileri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bilgi yönetimi sürecinin adımlarını belirtir

2. Bilgi yönetimi uygulama aşamalarını tanımlar

3. Bilgi yönetimini etkileyen temel örgütsel faktörleri tartışır

4. Bir kuruluşun bilgi yönetimi değerlendirmesini yapar

5. Bilgi yönetimi ve örgüt kültürü arasındaki etkileşimi açıklar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilgi Yönetimine Giriş
2. Hafta Bilgi Yönetimi Döngüsü
3. Hafta Bilgi Yönetimi Modelleri ve Başarıya Etki Eden Faktörler
4. Hafta Bir Kuruluşun Bilgi Yönetiminin Değerlendirilmesi
5. Hafta Bilgi Paylaşımı
6. Hafta Bilginin Uygulanması
7. Hafta Bilgi Yönetiminde Örgütsel Kültürün Rolü
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bilgi Saklama
10. Hafta Bilgi Yönetim Araçları
11. Hafta Bilgi Yönetim Araçları
12. Hafta Bilgi Yönetimi Strateji Ve Ölçümleri
13. Hafta Bilgi Yönetimi Ekibi
14. Hafta Örgütsel Öğrenme İçin Bilgi Yönetimi Süreci: Örnek Olay
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık Enformasyon yönetimi ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve bunu yönetim sürecinde uygular 1 2 2 2 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 4 1 3 2 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunu etkili bir şekilde kullanır 3 2 3 1 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme becerisine sahip olur 2 2 2 3 3
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 3 3 2 2 4
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 3 3 2 2 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 5 3 3 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 2 4 3 2
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 2 4 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 4 2 4 3 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 1 10 1 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 1 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri