SAK 206

Hastane Bilgi İşlem Sistemleri

Dersin Adı: SAK 206 Hastane Bilgi İşlem Sistemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Ahmet AK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap,Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1.Yönetim Bilgi Sistemi. Mehmet Şahin (ed.), Anadolu Üniversitesi Yayını No:1471, Eskişehir - 2003. 2. Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, Akademi Yayın Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Ankara -2000. 3. Yönetim Bilgi Sistemleri; Analiz ve Tasarım Persp
Yardımcı Ders Kitabı 1.Riaño, D., & K4CARE (Project). (2008). Knowledge management for health care procedures : from knowledge to global care, AIME 2007 WorkshopK4CARE 2007, Amsterdam, The Netherlands, July 7, 2007
Dersin Amacı Elektronik bilgi sistemlerinin avantajlarının anlatılması Güncel hastane bilgi sistemlerinin öğretilmesi Yönetim sistemlerinde bilgi sistemlerinin çıktılarının kullanılmasının gösterilerek etkili kullanımın sağlanması
Dersin Özeti

Hastane bilgi sistemlerinin öneminin kavranması, Sağlık ve hastane sistemleri,  Yönetici bilgi sistemleri, Hastane yönetim bilgi sistemleri, Sistem analizi, Sistem biçimlendirilmesi, Yönetim destek bilgi sistemleri, Teşhis ve tedavi destek bilgi sistemleri, Modüler bilgi sistemleri, Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı, Verilerin güvenliği ve veri kalitesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Bilgi yönetimi sisteminin sürecinin adımlarını ve önemini bilir

2.Bilgi yönetimi uygulama aşamalarını tanımlar

3. Bilgi yönetimini etkileyen temel örgütsel faktörleri tartışır

4.Teşhis, tedavi, destek bilgi ve modüler bilgi sistemlerini bilir

5. Hastanedeki bilgisayar yazılımı ve donanımı, verilerin güvenliğini ve saklanmasını bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilgi Yönetimine Giriş
2. Hafta Sağlık ve hastane sistemleri
3. Hafta Yönetici bilgi sistemleri
4. Hafta Hastane yönetim bilgi sistemleri
5. Hafta Sistem analizi
6. Hafta Sistem analizi
7. Hafta Bilginin Uygulanması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yönetim destek bilgi sistemleri
10. Hafta Teşhis ve tedavi destek bilgi sistemleri
11. Hafta Modüler bilgi sistemleri
12. Hafta Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı
13. Hafta Bilgi saklama
14. Hafta Verilerin güvenliği ve veri kalitesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygular 1 2 2 2 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 4 1 3 2 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunu etkili bir şekilde kullanır 3 2 3 1 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme becerisine sahip olur 2 2 2 3 3
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 3 3 2 2 4
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 3 3 2 2 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 5 3 3 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 2 4 3 2
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 3 4 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 4 2 4 3 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 3 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri