SAK 205

Tıbbi Dokümantasyon

Dersin Adı: SAK 205 Tıbbi Dokümantasyon
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Aslı Ece ETER
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma,Örnek olay,Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1.Ataklı Aylanur,Kaplan Aslan, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitapevleri ,İstanbul, 2015. 2. Prof. Dr. Adil Artukoğlu, Dr. Esatoğlu Ezel,
Yardımcı Ders Kitabı 1. SHURKA, M. Health Information Management in Hospitals, (American Hospital Publishing Inc, 1994. 2. Austin J.C.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere hastanelerdeki tıbbi kayıtların önemleri, hazırlanışları, kullanımlarıyla, yönetsel karar verme alanlarındaki etkilerinden örneklerle, bu alana yönelik bilgi vermektir.
Dersin Özeti

Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar, tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, tıbbi dokümanların temel özellikleri, tıbbi kayıtların önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, tıbbi kayıtların kapsamı ve düzenlenmesi, hasta dosyalarının niteliksel ve niceliksel analizi, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması, hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indeksler, hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri, hasta dosyalarının hukuki ve idari önemi, hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları, hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri, hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu konularında bilgi sağlamayı içerir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

1.Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramları, tıbbi dokümanların temel özelliklerini  bilir

2. Tıbbi kayıtların önemini ve kullanım alanlarını,kapsamı ve düzenlenmesi bilir

3. Hasta dosyalarının niteliksel ve niceliksel analizini yapar

4. Hasta numaralanması ve sıralanması yöntemlerini, hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indeksleri bilir

5. Tıbbi kayıtların sorumluluğu, hukuki durumu, gizliliği, güvenliği ve mahremiyeti konusunda yasal düzenlemeleri bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar
2. Hafta Tıbbi Doküman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi
3. Hafta Tıbbi Dokümanların genel özellikleri
4. Hafta Tıbbi kayıtların önemi, yönetimi ve organizasyonu
5. Hafta Tıbbi kayıtların kullanımı ve başlıca kullanıcıları
6. Hafta Tıbbi kayıtların kapsamı ve düzenlenmesi
7. Hafta Tıbbi kayıtların kapsamı ve düzenlenmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hasta dosyalarının niteliksel ve niceliksel analizi
10. Hafta Hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması
11. Hafta Hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indeksler
12. Hafta Hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri
13. Hafta Hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları
14. Hafta Hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygular 4 4 3 4 3
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 4 5 4 4 5
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanır 4 4 5 4 5
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 5 5 4 5 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 4 4 4 5 4
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 5 5 5 4 5
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 4 4 5 5 4
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 4 3 4 3
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 4 5 5 4 5
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 4 5 5 5 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 5 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 1 17
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri