SAK 205

Sosyal Politika

Dersin Adı: SAK 205 Sosyal Politika
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Cahit Talas, Toplumsal Politikaya Giriş, İmge Kitapevi, Ankara 1990. 2.Meryem Koray, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, İstanbul 2005
Yardımcı Ders Kitabı 1.Ayşe Buğra&Çağlar Keyder, Sosyal Politika Seçme Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul 2006. 2.Dominique Méda, Emek Kaybolma Yolunda Bir Değer mi?, İletişim Yayınları, İstanbul 2004 3.Gamze Yücesan-Özdemir&Ali Murat Özdemir, Sermayenin Adaleti- Türkiye`
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin sosyal politika ve çalışma yaşamına yaşamı konusunda bilgilendirmek, edindiği bilgileri iş yaşamında uygulamasını sağlamaktır
Dersin Özeti

Sosyal politika, yirminci yüzyılda gelişmeler, Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları: Gelir Dağılımı, Türkiye’de Sosyal Politikanın İktisadi, Siyasi ve Yasal Yapıları, Türkiye'de Sosyal Güvenlik, Güncel politikalar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.     Sosyal politika alanına yönelik çalışma hayatı, çalışma yasaları, sosyal güvenlik konularını bilir  

2.     Türkiye'nin sosyal politika tarihini bilir

3.     Çalışma yaşamına yönelik temel kavramları bilir    

4.     Çalışma yaşamını düzenleyen temel kurum ve kuruluşları  

5.     Çalışma hayatına yönelik haber üretme konusunda yeterlilik kazanır

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal Politikanın Doğuşunda Ekonomik, Siyasal ve Düşünsel Nedenler
2. Hafta Yirminci Yüzyıldaki Gelişmeler: Sosyal Devlet ve Sosyal Yurttaşlık
3. Hafta Yüzyılın Başında Sosyal Politika
4. Hafta Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları: Gelir Dağılımı
5. Hafta Türkiye’de Sosyal Politikanın İktisadi, Siyasi ve Yasal Yapıları
6. Hafta Türkiye’de Devletin Sosyal Niteliği: Özellikler ve Sınırlar
7. Hafta Sosyal Güvenlik
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sosyal Politikayı Ortaya Çıkaran Nedenler ve İlk Sosyal Politika Önlemleri
10. Hafta Çalışanlara ve Yoksullara Yönelik Sosyal Politikalar
11. Hafta Ailelere ve Kadınlara Yönelik Sosyal Politikalar
12. Hafta Özürlülere, Yaşlılara, Çocuklara ve Gençlere Yönelik Sosyal Politikalar
13. Hafta Türkiye`de Çalışma Yaşamında Örgütlenme
14. Hafta Türkiye`de Güncel Sosyal Politika Gündemi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal ve hukuki işleyişin kavranmasını sağlayacak disiplinler arası bilgi ve yaklaşıma sahip olur 1 2 3 4 2
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur 2 2 3 3 5
PY3) Toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle sağlık yönetimi alanı arasındaki ilişkiyi kurma ve yöneticiliğin toplum içindeki rolü üzerinde bilgi sahibi olur 2 2 3 4 4
PY4) Sağlık yönetimi alanında hak ve yükümlülüklerini bilerek çalışma koşullarını eleştirel olarak değerlendirir ve her türlü örgütlü mesleki dayanışmaya hazır olur 3 2 3 3 3
PY5) Toplumsal sorumluluk ve kamu hizmeti anlayışı zemininde etkili bir yöneticilik biçimi geliştirerek üretim sürecinde yer alır 3 3 3 4 5
PY6) Kaynaklar, yaklaşım ve yapım/uygulama ile ilgili seçimlerini açıklayabilir ve bu seçimlerin sorumluluğunu üstlenir 2 3 3 3 5
PY7) Sosyal güvenlik alanında geniş bilgi ve beceriye sahip olur 1 2 3 4 4
PY8) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 3 4 4 4 5
PY9) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur 4 4 4 3 5
PY10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır 3 4 4 5 5
PY11) Yönetimin özelliklerini (planlama, örgütleme ,yürütme, koordinasyon, denetim ) bilir 3 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 2 0 24
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri